VR Scene Inspection – Інспекція Сцени ВР

Додаток VR Scene Inspection виставляє та розширює нативні функціональності віртуальної реальності Blender’а в інтерфейсі користувача. Набір функціональностей обмежений інспекцією випадків використання в сцені. Більш просунуті випадки використання можуть бути включені через подальшу розробку всередині Blender’а.

Підтримка VR у Blender базується на специфікації OpenXR та вимагає деяких кроків укладання. Вони пояснюються в розділі Head-Mounted Displays (HMD).

Activation – Активація

  • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

  • Клацніть 3D View, потім VR Scene Inspection для вмикання цього скрипту.

Interface – Інтерфейс

Розміщено в «3D Оглядвікно > Бічносмуга > вкладка ВР» – 3D Viewport ‣ Sidebar ‣ VR tab.

../../_images/addons_3d-view_vr-scene-inspection_interface.jpg

Сеанс ВР – Сесія ВР

../../_images/addons_3d-view_vr-scene-inspection_vr-session.jpg
Start VR Session – Старт Сесії Віртуальної Реальності

Намагається установити з’єднання з платформою OpenXR, щоб спільно використовувати оглядвікно з HMD.

Tracking – Відстежування
Positional – Позиційно

Відстежуються лише обертальні зміни голови, не дозволяється HMD впливати на розміщення глядача у віртуальному просторі.

Absolute – Абсолютно

Пропускаються зсуви очей, які нормально додаються для розміщення глядача точно на віхах. Це дозволяє початку відстеження бути визначеним незалежно від позиції HMD.

Use Controller Actions – Вжиття Дій Контролерів

Вмикаються стандартні дії контролерів для навігації оглядвікна, відстеження контролерів та гаптики.

View – Огляд

../../_images/addons_3d-view_vr-scene-inspection_view.jpg
Show – Показ
Floor – Підлога

Задається видимість площини основи в огляді ВР.

Annotations – Анотації

Задається видимість штрихів анотації в огляді ВР.

Selection – Вибрання

Задається видимість обрисів в огляді Віртуальної Реальності.

Controllers – Контролери

Задається видимість контролерів руху Віртуальної Реальності. Вимагає увімкнення опції Use Controller Actions.

Custom Overlays – Кастомні Наклади

Задається видимість кастомного рисування оператора (наприклад, стандартний промінь телепорту).

Object Extras

Set visibility of object extras, including empties, lights, and cameras.

Object Type Visibility 👁

Set visibility of objects by type.

Controller Style – Стиль Контролера

Бажана візуалізація контролерів руху Віртуальної Реальності.

Clip Start/End – Старт/Кінець Відсіку

Clipping values of the VR view, as in the 3D Viewport.

Landmarks – Віхи

Віхи використовуються для зберігання повторно використовних базових поз (позиції та обертання) для глядача у віртуальному просторі. Крім того, орієнтирний масштаб базового оглядача може бути задано для віх типів Custom Object та Custom Pose.

../../_images/addons_3d-view_vr-scene-inspection_landmarks.jpg
Landmark – Віха

Блок list view.

Selected Landmark – Вибрана Віха

Визначає, які устави віхи показуються нижче списку. Змінювання вибраної віхи не має впливу на огляд ВР.

Activate – Активування

Активує віху, змушуючи її змінити базову позу огляду ВР.

Add + – Додання

Створюється віха.

Remove - – Вилучення

Видалення вибраної віхи.

Add from Session – Додання із Сесії

Створення віхи з пози оглядача запущеної сесії ВР.

Landmark Controls v – Керувальники Віх
Add Camera and VR Landmark from Session

Create a new camera and landmark from the viewer pose of the running VR session.

Add Landmark from Camera – Додання Віхи з Камери

Додання нової віхи з активного об’єкта камери.

Update Custom Landmark – Оновлення Кастомної Віхи

Оновлення вибраної віхи з поточної пози оглядача ВР.

Cursor to Landmark – Курсор до Віхи

Переміщення 3D Курсора до вибраної віхи.

Scene Camera to Landmark – Камера Сцени до Віхи

Позиціювання камери сцени до вибраної віхи.

Camera from Landmark – Камера з Віхи

Створення нової камери з вибраної віхи.

Type – Тип
Scene Camera – Камера Сцени

Прослідковується активна камера – active camera сцени для визначення базової пози глядача.

Custom Object – Кастомний Об’єкт

Задається довільний об’єкт для визначення базової пози оглядача.

Custom Pose – Кастомна Поза

Вручну визначаються позиція та обертання для використання як базова поза оглядача.

Action Maps – Розкладки Дій

../../_images/addons_3d-view_vr-scene-inspection_action-maps.jpg
Gamepad – Ґеймпад

Використовується увід з ґеймпада (Microsoft Xbox Controller) замість контролерів руху для дій Віртуальної Реальності, таких як навігація оглядвікна.

Extensions – Розширення

Вмикаються додаткові прив’язки контролерів для гарантування коректних розкладок увід-дія. Зауважте, що дане розширення може не підтримуватися всіма платформами Віртуальної Реальності – VR platforms.

HP Reverb G2

Вмикаються прив’язки для контролерів HP Reverb G2.

HTC Vive Cosmos

Вмикаються прив’язки для контролерів HTC Vive Cosmos.

HTC Vive Focus

Enable bindings for the HTC Vive Focus 3 controllers.

Huawei

Вмикаються прив’язки для контролерів Huawei.

Viewport Feedback – Відгук Оглядвікна

../../_images/addons_3d-view_vr-scene-inspection_viewport-feedback.jpg
Show VR Camera – Показ Камери Віртуальної Реальності

Рисується індикатор поточної пози оглядача Віртуальної Реальності (локація та обертання у віртуальному просторі) у поточному 3D Viewport.

Show VR Controllers – Показ Контролерів Віртуальної Реальності

Рисуються індикатори відстежених контролерів руху Віртуальної Реальності у поточному 3D оглядвікні. Вимагає увімкнення опції Use Controller Actions.

Show Landmarks – Показ Віх

Рисуються індикатори віх – landmark у поточному оглядвікні 3D Viewport.

Mirror VR Session – Дзеркалення Сесії Віртуальної Реальності

Змушується поточне 3D Viewport наслідувати перспективу огляду Віртуальної Реальності.

Reference – Довідка

Category – Категорія:

3D View – 3D Огляд

Description – Опис:

Огляд оглядвікна за допомогою окулярів віртуальної реальності (наголовних дисплеїв).

Location – Локація:

3D Viewport ‣ Sidebar ‣ VR tab – «3D Оглядвікно > Бічносмуга > вкладка Віртуальна Реальність»

File – Файл:

viewport_vr_preview folder

Author – Автор:

Julian Eisel, Sebastian Koenig, Peter Kim

Maintainer – Підтримувач:

Julian Eisel, Peter Kim

License – Ліцензія:

GPL

Support Level – Рівень Підтримки:

Офіційно – Official

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.