Normal Node – Вузол «Нормаль»

Вузол Normal -- «Нормаль».

Вузол Normal – «Нормаль» генерує вектор нормалі та скалярний добуток.

Inputs – Уводи

Normal – Нормаль

Увід вектора нормалі.

Properties – Властивості

Normal Direction – Напрям Нормалі

Для установлення вручну фіксованого вектора напрямку нормалі. LMB клацання та перетягування миші по цій сфері для установлення напрямку нормалі. Утримування натисненою Ctrl при такому перетягуванні дає підхоплення обертання до кроків по 45 градусів.

Outputs – Виводи

Normal – Нормаль

Вивід вектора нормалі.

Dot – Скаляр

Вивід скалярного добутку. Скалярний добуток є скалярним значенням.

  • Якщо дві нормалі вказують в одному і тому ж напрямку, то скалярний добуток дорівнює 1.

  • Якщо вони є перпендикулярними одна до одної, то скалярний добуток дорівнює нулю (0).

  • Якщо вони є антипаралельними (вказують прямо одна від одної), то скалярний добуток дорівнює -1.