Vector (Motion) Blur Node – Вузол «Векторний Розмив» (Рухом)#

Вузол Vector Blur -- «Векторний Розмив».

Вузол Vector Blur – «Векторний Розмив» є швидким методом симулювання розмиву рухом – Motion Blur в компонуванні. Він використовує прохід рендера векторної швидкості для розмиття пікселів зображення в 2D.

Inputs – Уводи#

Image – Зображення

Увід зображення, пов’язується з проходом рендера «Combined» – «Комбіновано».

Z

Глибина Z, пов’язується з проходом рендера «Depth» – «Глибина».

Speed – Швидкість

Увід для проходу рендера «Vector» – «Вектор». Дивіться Cycles render passes.

Properties – Властивості#

Samples – Вибірки

Фактор якості.

Blur – Розмив

Фактор масштабування для вектора руху (фактично «швидкість затвора» у кадрах).

Speed – Швидкість

Векторний розмив може продукувати такі артефакти, як стрічки, лінії тощо. Для вирішення цих проблем цей фільтр застосовує затиск, який може використовуватися для лімітування того, які пікселі розмиваються. Швидкість установлюється в одиницях пікселів.

Maximum Speed – Максимум Швидкості

Поріг максимуму. Більшість артефактів спричиняються пікселями, що рухаються надто швидко.

Minimum Speed – Мінімум Швидкості

Поріг мінімуму для рухомих пікселів може відокремлювати пікселі, що майже не рухаються, від рухомих. Особливо тоді, коли сама камера рухається, векторна маска може ставати зображенням повністю.

Curved – Вигнуто

Інтерполює рух між кадрами за допомогою квадратичної функції Безьє, а не лінеарної функції.

Outputs – Виводи#

Image – Зображення

Вивід зображення з розмитим рухом.

Usage – Використання#

Навіть з коректним укладом компонування за допомогою вузлів Image, Z та Speed, пов’язаними з відповідними проходами, все ще можуть бути артефакти. Проходи рендера 2D не містять інформації 3D, а тому інформація, що знаходиться позаду рухомого об’єкта або поза оглядом камери, втрачається.

Кращі результати можуть досягатися шляхом рендерингу сцени кількома шарами рендера, застосовування векторного розмиву до кожного такого шару рендера, а потім компонування цих результатів разом. Зазвичай анімований персонаж рендериться на окремому шарі рендера, ніж обстава заднього плану. Особливо, якщо волосся або прозорість залучається, це важливо.

Щодо інших артефактів, це може допомогти дещо розмити прохід Speed або задати ліміт Maximum Speed. Це допомагає згладити рух, але надмірне розмивання призводить до його власних проблем.

Example – Приклад#

Вектор швидкості speed vector у цьому прикладі було створено шляхом анімування узорчастої сфери горизонтально та використання кадру у серединній точці послідовності.

../../../../_images/compositing_types_filter_vector-blur_example-base.jpg

Результат рендера, без після-оброблення.#

../../../../_images/compositing_types_filter_vector-blur_example-1.jpg

Composite – Композиція, із Samples – Вибірки як 32 та Blur – Розмив як 1.0.#