Normals – Нормалі

Дивись також

Може використовуватися Модифікатор «Редагування Нормалей» – Normal Edit Modifier для редагування нормалей.

Для впливу на нормалі різними методами може використовуватися Модифікатор «Виважена Нормаль» – Weighted Normal Modifier, включаючи Face Strength (дивіться нижче).

You can also copy normals from another mesh using Mesh Data Transfer (operator or modifier).

Flip – Переверт

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Переверт» – Mesh ‣ Normals ‣ Flip

This will reverse the normals direction of all selected faces. Note that this allows you to precisely control the direction (not the orientation, which is always perpendicular to the face) of your normals, as only the selected faces are flipped.

Recalculate – Перерахування

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Перерахувати Назовні» – Mesh ‣ Normals ‣ Recalculate Outside та «Сіть > Нормалі > Перерахувати Всередину» – Mesh ‣ Normals ‣ Recalculate Inside

Shortcut – Шоткат:

Shift-N and Shift-Ctrl-N

These tools will recalculate the normals of selected faces so that they point outside (respectively inside) the volume that the face belongs to. The volume does not need to be closed; inside and outside are determined by the angles with adjacent faces. This means that the face of interest must be adjacent to at least one non-coplanar other face. For example, with a Grid primitive, recalculating normals does not have a meaningful result.

Set from Faces

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Задати з Граней» – Mesh ‣ Normals ‣ Set from Faces

Задає кастомні нормалі у кутках, щоб вони були такими ж самими як нормаль грані, куток якої є їх частиною.

Rotate – Оберт

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Оберт» – Mesh ‣ Normals ‣ Rotate

Shortcut – Шоткат:

R N

This is an interactive tool. As you move the mouse around, the selected normals are rotated. You can also invoke the Rotate Normals tool by pressing the Rotate transform key R, followed by N.

Вказати на Ціль – Point to Target

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Вказати на Ціль» – Mesh ‣ Normals ‣ Point to Target

Shortcut – Шоткат:

Alt-L

Усі вибрані нормалі задаються, щоб вказувати з їх вершини на ціль, після підтвердження Return або LMB.

Ціль установлюється клавішами:

  • Вказівник миші M

  • Опорна точка L

  • Початок об’єкта O

  • Курсор (задається у місці клацання) Ctrl-LMB

  • A mesh item selection (set by this click) Ctrl-RMB

Mode – Режим

Операція цього засобу може бути модифікована; якщо одна з наступних клавіш була попередньо натиснута:

Вирівняння – Align A

Усі нормалі будуть вказувати в однаковому напрямку: від центра вибраних точок на ціль.

Сферування – Spherize S

Кожна нормаль буде інтерполяцією між її оригінальним значенням та напрямком на ціль.

Інвертування – Invert I

Напрямки нормалей розвертаються відносно того, як було зазначено вище.

Скидання – Reset R

Скинуться кастомні нормалі назад до того, як вони були, коли операція починалася.

Merge – Злиття

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Злиття» – Mesh ‣ Normals ‣ Merge

Зливаються усі нормалі у вибраних вершинах, роблячи одну усереднену нормаль для усіх граней.

Split – Розділ

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Розділення» – Mesh ‣ Normals ‣ Split

Розділяються нормалі у всіх вибраних вершинах так, що з’являються окремі нормалі для кожної грані. котрі вказують у тому ж напрямку, як і ці грані.

Average – Усереднення

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Усереднення» – Mesh ‣ Normals ‣ Average

Усереднюються всі нормалі у кожному віялі граней між гострими ребрами у вершині.

Копіювати Вектори – Copy Vectors

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Копіювати Вектори» – Mesh ‣ Normals ‣ Copy Vectors

Якщо вибрано одинична нормаль, то вона копіюється у внутрішній буфер векторів.

Вставити Вектори – Paste Vectors

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Вставити Вектори» – Mesh ‣ Normals ‣ Paste Vectors

Замінюються вибрані нормалі тими, що є у внутрішньому буфері векторів.

Smooth Vectors

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Mesh ‣ Normals ‣ Smooth Vectors

Наладнуються нормалі для наближення їх до нормалей суміжних вершин.

Скинути Вектори – Reset Vectors

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Скинути Вектори» – Mesh ‣ Normals ‣ Reset Vectors

Ставляться нормалі назад у стандартне розрахування нормалей.

Вибрати за Силою Грані – Select by Face Strength

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Вибрати за Силою Грані» – Mesh ‣ Normals ‣ Select by Face Strength

Another way to affect normals is to set a Face Strength on the faces of the model. The Face Strength can be either Weak, Medium, or Strong. The idea is that the Модифікатор «Виважена Нормаль» – Weighted Normal Modifier can be set to pay attention to the Face Strength as follows: When combining the normals that meet at a vertex, only the faces with the strongest Face Strength will contribute to the final value.

Наприклад, якщо три грані зустрічаються у вершині та мають вагомості грані слабкою, середньою та сильною, то лише нормаль, асоційована зі сильною гранню будуть використовуватися для задання фінального результату.

Use the submenu to pick one of Weak, Medium, or Strong. Then this tool selects those faces that have the chosen face strength.

Задати Силу Грані – Set Face Strength

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Нормалі > Задати Силу Грані» – Mesh ‣ Normals ‣ Set Face Strength

Use the submenu to pick one of Weak, Medium, or Strong. Then this tool changes the Face Strength of currently selected faces to the chosen face strength.