Модифікатор «Гвинт» – Screw Modifier

The Screw modifier is similar to the Screw tool in the Toolbar, in that it takes a profile object, a mesh or a curve, to create a helix-like shape.

../../../_images/modeling_modifiers_generate_screw_align.png

Належне вирівнення об’єкта профілю є важливим.

Такий профіль повинен бути належно вирівняний по кардинальному напрямку об’єкта, а не по осі гвинта.

Options – Опції

../../../_images/modeling_modifiers_generate_screw_panel.png

Модифікатор «Гвинт» – Screw.

Angle – Кут

Кількість градусів для одиничного оберту (витка) спіралі.

Гвинт – Screw

Offsets the revolution along its axis.

Iterations – Ітерації

Кількість оборотів.

Axis – Вісь

Вісь, уздовж якої буде вибудувана спіраль.

Гвинт – Screw

Висота одного повтору, витка спіралі.

Об’єкт Осі – Axis Object

Ім’я об’єкта для визначення власного напрямку осі.

Гвинт до Об’єкта – Object Screw

Використовує відстань від Axis Object для визначення висоти одного повтору спіралі.

Steps Viewport

Number of steps used for a single revolution displayed in the 3D Viewport.

Render – Рендер

As above, but used during render time. Increase to improve quality.

Merge – Злиття

Merge vertices that lie on the axis of rotation. Use this to close off end points with a triangle fan.

Відстань Злиття – Merge Distance

Вершини у межах цієї відстані на осі зливаються.

Stretch UVs

Розтягує координати UV від (0.0 до 1.0), коли UVи присутні.

Normals – Нормалі

Smooth Shading – Згладжене Відтінювання

Output faces with smooth shading rather than flat shading. The smooth/flat shading of the input geometry is not preserved.

Calculate Order

Order of edges is calculated to avoid problems with normals and shading. Only needed for meshes, not curves.

Flip – Переверт

Перевертає напрямок нормалей.