Вузол «Цегла» – Bricks Node#

Вузол «Цегла» -- Bricks node.

The Bricks node creates a brick-like pattern.

Inputs – Уводи#

Цеглини 1 – Bricks 1, Цеглини 2 – Bricks 2

Sets the color range of the bricks. Brick colors are chosen randomly between these two colors.

Будрозчин – Mortar

Задає колір будрозчину між цеглинами.

Thickness – Товщина

Задає товщину будрозчину.

Відхил – Bias

The bias of randomly chosen colors, between (-1 to 1). -1 Makes all bricks Color 1, and a value of 1 makes them all Color 2.

Ширина Цеглини – Brick Width

Задає горизонтальний розмір цеглин.

Висота Ряду – Row Height

Задає вертикальний розмір цеглин.

Properties – Властивості#

Offset – Зсув

Відносний зсув наступного ряду цеглин.

Frequency – Частотність

Offset every N rows. The brick pattern offset repeats every N rows.

Стиск – Squash

Масштабує цеглини у кожному N ряді на цю величину.

Frequency – Частотність

Стиск кожні N рядів.

Outputs – Виводи#

Color – Колір

Стандартний вивід кольорів.