Показ Кривої – Curve Display

Орієнтир – Reference

Режим – Mode

Режим Редагування – Edit Mode

Панель – Panel

3D Viewport ‣ Viewport Overlays ‣ Curve Edit Mode – «3D Оглядвікно > Наклади Оглядвікна > Режим Редагування Кривих»

When in Edit Mode, curves have special overlays to control how curves are displayed in the 3D Viewport.

Handles – Держаки

Перемикає цю опцію для показу держаків Безьє.

Нормалі – Normals

Перемикає показ нормалей кривої.

Розмір Нормалей – Normal Size

Довжина осі, що показує напрямок нормалі.