Модифікатор «Мішання Вагомостей Вершин» – Vertex Weight Mix Modifier

Цей модифікатор підмішує другу групу вершин (або просте значення) у задіяну групу вершин, використовуючи різні операції.

Важливо

This modifier does implicit clamping of weight values in the standard (0.0 to 1.0) range. All values below 0.0 will be set to 0.0, and all values above 1.0 will be set to 1.0.

Примітка

You can view the modified weights in Weight Paint Mode. This also implies that you will have to disable the Vertex Weight Mix modifier if you want to see the original weights of the vertex group you are editing.

Options – Опції

../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-mix_panel.png

Панель модифікатора Vertex Weight Mix.

Vertex Group A/B
A

Задіяна група вершин.

B

The second vertex group to mix into the affected one. Leave it empty if you only want to mix in a simple value.

Invert Weights A/B

Invert the influence of the vertex group.

Default Weight A/B
A

Стандартна вагомість для призначення усім вершинам, що не знаходяться у даній групі вершин.

B

Стандартна вагомість для призначення усім вершинам, що не знаходяться у цій другій групі вершин.

Vertex Set

Вибирається, які вершини будуть задіяні.

All – Усе

Задіює усі вершини, ігноруючи вміст груп вершин.

Група Вершин A – Vertex Group A

Впливає тільки на вершини, що належать до задіяної групи вершин.

Група Вершин B – Vertex Group B

Впливає тільки на вершини, що належать до другої групи вершин.

Vertex Group A or B

Впливає тільки на вершини, що належать принаймні одній з цих груп вершин.

Vertex Group A and B

Впливає тільки на вершини, що належать до обох цих груп вершин.

Важливо

При використанні All vertices, Vertices from group B або Vertices from one group вершини можуть додаватися у задіяну групу вершин.

Режим Мішання – Mix Mode

Як на вагомості базової групи вершини впливають вагомості іншої групи вершин.

Replace – Заміна

Замінює задіяні вагомості вагомостями другої групи.

Add – Додання

Додає значення Group B до Group A.

Subtract – Відняття

Віднімає значення Group B від значень Group A.

Multiply – Множення

Множить значення Group B на значення Group A.

Divide – Ділення

Ділить значення Group A на значення Group B.

Різниця – Difference

Віднімає менше з двох значень від більшого.

Average – Усереднення

Додає значення між собою, а потім ділить на 2.

Normalize Weights – Нормалізувати Вагомості

Scale the weights in the vertex group to keep the relative weight but the lowest and highest values follow the full 0 - 1 range.

Influence – Вплив

Ці устави так самі для трьох модифікаторів Vertex Weight, дивіться сторінку Vertex Weight Edit modifier.

Приклад – Example

Ось приклад використання текстури та кривої розкладання для генерування вагомостей, що використовуються модифікатором Wave.

Варіації каналу текстури.
../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-mix_intensity.jpg

Використання Intensity.

../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-mix_red.jpg

Використання Red.

../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-mix_saturation.jpg

Використання Saturation.

Кастомна крива розкладання з модифікатором Vertex Weight Edit.
../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-mix_map-curve.png

Кастомізована крива розкладання.

../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-mix_red.jpg

Кастомне Розкладання вимкнене.

../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-mix_red-map.jpg

Кастомне Розкладання увімкнене.

The blend-file, TEST_4 scene.