Сумісна з Індустрією Розкладка клавіш – Industry Compatible Keymap

Хоча це не вичерпний список, ця сторінка показує загальні клавіші, які використовуються у сумісній з індустрією розкладці клавіш.

General – Загальне

1 - 3

Switch Selection mode

4`

Object Mode – Режим Об’єкта

5`

Modes Pie Menu

RMB

Контекстне меню

Tab

Menu Search.

Shift-Tab

Швидкий доступ (фаворити)

Return

Перейменування – Rename

Ctrl-Return

Render – Рендер

Ctrl-[

Перемкнути Смугу засобів – Toolbar

Ctrl-]

Перемкнути Бічносмугу – Sidebar

Common Editing Keys

Backspace

Deletes the selected item, requires a confirmation dialog.

Delete

Deletes the selected item, does not require a confirmation dialog.

Ctrl-D

Duplicate – Дублювання

P

Задати Приріднення – Set Parent

B

Пропорційне Редагування / М’яке Вибрання – Proportional Editing / Soft Selection

Viewport – Оглядвікно

Alt-LMB

Обліт Огляду – Orbit View

Alt-MMB

Панорамування Огляду – Pan View

Alt-RMB

Зумування Огляду – Zoom View

F1 - F4

Точки огляду Спереду/Збоку/Зверху/Камери – Front/Side/Top/Camera Viewpoints

F

Frame Selected – Вибране в Кадр

Shift F

Center View to Mouse

A

Усе у Кадр – Frame All

Selection – Вибрання

LMB

Select – Вибір

Ctrl-A

Вибрати Усе – Select All

Shift-Ctrl-A

Зневибрати Усе – Deselect All

Ctrl-I

Інверсія Вибору – Select Inverse

Up

Вибрати Більше – Select More

Down

Вибрати Менше – Select Less

Подвійно LMB

Вибрати Петлю – Select Loop

Подвійно Alt-LMB

Вибрати Кільце – Select Ring

Ctrl L

Select Linked – Вибір Пов’язане

Tools – Засоби

W, E, R

Засоби Трансформ – Transform Tools

Q

Засоби Вибору – Select Tools

D

Annotate – Анотування

C

Засіб Курсора – Cursor Tool

Засоби Режиму Редагування – Edit Mode Tools

Ctrl-E

Extrude – Видавлення

Ctrl-B

Bevel – Скіс

I

Вкладка – Inset

K

Ніж – Knife

Alt-C

Наріз Петлі – Loop Cut

Animation – Анімація

Spacebar

Грання/Пауза – Play/Pause

S

Задати ключкадр Локації + Обертання + Масштабу

Shift-S

Меню «Вставити Ключкадр» – Insert Keyframe

Shift-W

Задати Ключ Локації

Shift-E

Задати Ключ Обертання

Shift-R

Задати Ключ Масштабу

Клавіші, Специфічні для Платформ – Platform Specific Keys

macOS

Клавіша Cmd може використовуватися замість Ctrl на macOS для всього, за деякими винятками, які конфліктують з операційною системою.