Модифікатор «Згладження» – Smooth Modifier

The Smooth modifier smooths a mesh by flattening the angles between adjacent faces in it, just like the Smooth tool in Edit Mode. It smooths without subdividing the mesh, the number of vertices remains the same.

This modifier is not limited to smoothing, though. Its control factor can be configured outside the (0.0 to 1.0) range (including negative values), which can result in interesting deformations.

Options – Опції

../../../_images/modeling_modifiers_deform_smooth_panel.png

Модифікатор «Згладження» – Smooth.

Axis – Вісь

Вмикається/вимикається модифікатор у напрямках осей X, Y та/або Z.

Factor – Фактор

Controls the smoothing amount. Higher values will increase the effect.

Значення поза очікуваним діапазоном (вище 1.0 або нижче 0.0) будуть спотворювати сіть.

Repeat – Повтор

Кількість повторів згладжування, еквівалент виконання засобу Smooth кілька разів підряд.

Vertex Group – Група Вершин

Якщо задано, обмежується ефект лише вершинами у такій групі вершин. This allows for selective, real-time smoothing, by painting vertex weights.

Invert <-> – Інверт

Інвертує вплив обраної групи вершин, тобто, дана група тепер представляє вершини, що не будуть деформуватися цим модифікатором.

Ця устава розвертає значення вагомостей групи.

Algorithm – Алгоритм

Розрахунок, зроблений модифікатором Smooth, є простим та логічним, і може вважатися як геометричний еквівалент розмивання зображень.

Кожна позиція нової вершини є просто усередненою позицією усіє її навколишніх вершин (топологічно кажучи, тобто, вершин, безпосередньо з’єднаних з нею ребром).

Example – Приклад

../../../_images/modeling_modifiers_deform_smooth_mesh-before.png

Сіть перед згладжуванням.

../../../_images/modeling_modifiers_deform_smooth_mesh-one-iteration.png

Сіть після одного повтору згладжування.

../../../_images/modeling_modifiers_deform_smooth_mesh-ten-iterations.png

Сіть після десяти повторів згладжування.