Модифікатор «Гачок» – Hook Modifier

Модифікатор Hook використовується для деформування точок штрихів за допомогою іншого об’єкта (зазвичай порожні або кістки, але це може бути будь-який об’єкт).

As the hook moves, it pulls points from the strokes with it. You can think of it as animated Proportional Editing.

Options – Опції

../../../_images/grease-pencil_modifiers_deform_hook_panel.png

Модифікатор «Гачок» – Hook.

Object – Об’єкт

Ім’я об’єкта, який буде гачком для точок.

Vertex Group – Група Вершин

Обмежує ефект лише певною групою вершин.

Strength – Сила

Наладнується вплив гачка на точки штриха, має значення у діапазоні (0.0 до 1.0) (без змін до повного слідування за гачком).

Falloff – Спад

Type – Тип

This can be used to adjust the type of curve for the Strength attenuation. You can also define a custom curve to get a much higher level of control.

Radius – Радіус

Розмір впливу гачка.

Однорідний Спад – Uniform Falloff

Ця устава корисна при використанні гачків на масштабованих об’єктах, особливо у випадках, коли не-однорідний масштаб розтягує результат гачка.

Influence – Вплив

Дивіться Фільтри Впливу – Influence Filters.

Примітка

Модифікатор Hook зберігає індекси точок з оригінальних штрихів для визначення того, на що впливати; це означає, що модифікатори, які генерують геометрію, як модифікатор Subdivision Surface, повинен завжди застосовуватися після модифікатора Hook; інакше генерована геометрія залишиться поза впливом гачка.

Приклад – Example

../../../_images/grease-pencil_modifiers_deform_hook_sample.png

Empty used as a hook to manipulate a vertex group (right eye of the monkey).