Вплив Текстури – Texture Influence

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Текстура > Вплив» – Texture ‣ Influence

Визначає устави системи частинок просторово за допомогою текстури.

General – Загальне

Time – Час

Впливає на час емісії частинок.

Час життя – Lifetime

Впливає на час життя частинок.

Щільність – Density

Впливає на щільність частинок.

Size – Розмір

Впливає на розмір частинок.

Фізика – Physics

Скорість – Velocity

Впливає на початкову скорість частинок.

Згасання – Damp

Впливає на згасання скорості частинок.

Гравітація – Gravity

Впливає на гравітацію для частинок.

Силові Поля – Force Fields

Впливає на силові поля для частинок.

Hair – Волосся

Довжина – Length

Впливає на довжину нащадків волосинок.

Скупчення – Clump

Впливає на скупчення нащадків волосинок.

Звивання – Kink

Впливає на звивання нащадків волосинок.

Куйовдження – Rough

Впливає на куйовдження нащадків волосинок.