Провідна Крива – Curve Guide

Орієнтир – Reference

Панель – Panel

«Фізика > Силові Поля» – Physics ‣ Force Fields

Type – Тип

Провідна Крива – Curve Guide

The Curve Guide is used to force particles to follow a certain path defined by a Curve Object. A typical scenario would be to move a red blood cell inside a vein, or to animate the particle flow in a motor. You can also use Curve Guide to shape certain hair strands.

Примітка

Ви можете також вживати режим «Редагування Частинок» – Particle Edit Mode для визначення цього шляху.

Оскільки, ви можете анімувати криві як м’яке тіло або іншим звичайним способом, то ви можете вибудовувати дуже складні анімації, зберігаючи значний контроль та підтримуючи час симуляції мінімальним.

The option Curve Follow does not work for particles. Instead you have to set Angular Velocity (Particle system tab) to Spin and leave the rotation constant (i.e. do not turn on Dynamic).

A Curve Guide force affects all particles on the same layer, independently from their distance to the curve. If you have several guides in a layer, their fields add up to each other (the way you may have learned it in your physics course). But you can limit their influence radius by changing the Minimum Distance (see below).

Примітка

Поле Curve Guide не впливає на м’які тіла – soft bodies.

Options – Опції

Мінімальна Відстань – Minimum Distance

The distance from the curve, up to where the force field is effective with full strength. If you have a falloff of 0, this parameter will have no effect, because the field is effective with full strength up to Max Distance (or the infinity). Min Distance is shown with a circle at the endpoints of the curve in the 3D Viewport.

Free – Вільно

Частина часу життя частинок, що не використовується для кривої.

Falloff – Спад

This setting governs the strength of the guide between Min Distance and Max Distance. A falloff of 1 means a linear progression.

Шлях – Path

Частинки слідують провідною кривою Curve Guide під час їх часу життя, скорість залежить від їх часу життя та довжини шляху по кривій.

Additive – Доповнення

Якщо увімкнено Additive, то швидкість частинок також обчислюється залежно від значення спаду.

Вагомості – Weights

Вживає вагомості Кривої для впливу на дію частинок уздовж кривої.

Вжити Макс / Максимальна Відстань – Use Max / Maximum Distance

The maximum influence radius. Shown by an additional circle around the curve object.

Скупчування – Clumping

Ці устави визначають форму силового поля уздовж кривої.

Величина Скупчування – Clumping Amount

Частинки можуть сходитися у кінці кривої (значення 1) або розходитися (-1).

Форма – Shape

Defines the form in which the particles come together. +0.99: the particles meet at the end of the curve. 0: linear progression along the curve. -0.99: the particles meet at the beginning of the curve.

Звивання – Kink

Попередження

Ця функція зупинена у поточній версії, дивіться T46776.

Змінює форму, яку можуть приймати частинки.

Type – Тип
Завивання – Curl

Радіус впливу залежить від відстані кривої до емітера.

Радіально – Radial

Тривимірна, стояча хвиля.

Хвиля – Wave

Двовимірна, стояча хвиля.

Заплітання – Braid

Заплітання.

Roll – Прокручення

Одновимірна, стояча хвиля.

Не так легко описати результатні форми, а тому гляньте на приклад нижче.

../../../../_images/physics_forces_force-fields_types_curve-guide_kink.jpg

Kink options of a curve guide. From left to right: Radial, Wave, Braid, Roll. Animation.

Axis – Вісь

Яка вісь використовується для зсуву.

Frequency – Частотність

Частотність зсуву.

Амплітуда – Amplitude

Амплітуда зсуву.

Форма – Shape

Наладнується зсув на початку/кінці кривої.

Приклади – Examples

../../../../_images/physics_forces_force-fields_types_curve-guide_example.png

Силове поле «Провідна Крива» – Curve Guide.