Introduction – Вступ#

Арматура у Blender’і може вважатися подібною до арматури реального скелета реального скелета, і як реальний скелет, арматура може складатися з багатьох кісток. Ці кістки можуть рухатися і все, що до них прикріплене або асоційоване з ними, буде рухатися та деформуватися подібним чином.

«Арматура» – «armature» є типом об’єкта, що використовується для оснащування. Оснастка – rig – це керувальники та нитки, що рухають маріонеткою (лялькою). Об’єкт арматури запозичує багато ідей від скелетів з реального світу.

Your First Armature – Ваша Перша Арматура#

Щоб побачити, про що ми тут розмовляємо, давайте спробуймо додати стандартну арматуру у сцену Blender’а.

(Зауважте, що деталі про редагування арматур пояснюються тут – armatures editing section.)

Відкрийте стандартну сцену, і потім:

  1. Видаліть усі об’єкти у сцені.

  2. Переконайтеся, що курсор знаходиться у початку світу за допомогою Shift-C.

  3. Натисніть Numpad1, щоб бачити світ в огляді Спереду – Front.

  4. Додайте одиничну кістку Single Bone (Add ‣ Armature).

  5. Press NumpadPeriod to see the armature at maximum zoom.

../../_images/animation_armatures_introduction_default.png

Стандартна арматура.#

The Armature Object – Об’єкт Арматури#

Як ви можете бачити, арматура подібна до інших типів об’єктів у Blender’і:

  • Вона має початок, позицію, обертання та фактор масштабу.

  • Вона має блок даних Object Data – «Дані Об’єкта», що може редагуватися у режимі редагування Edit Mode.

  • Вона може бути пов’язана в інші сцени й ці ж дані арматури можуть бути повторно використані одночасно на кількох об’єктах.

  • Все анімування ви робите у режимі об’єкта Object Mode, що працює тільки з об’єктом цілком, а не з кістками арматури (використовуйте для цього режим пози Pose Mode).

Оскільки, арматури призначені для позування статичної або анімованої сцени, то вони мають специфічний стан, що зветься «позиція спокою» – «rest position». Це стандартна «форма» арматури, стандартні позиція/обертання/масштаб її кісток, як це задано у режимі редагування Edit Mode.

У режимі редагування Edit Mode ви завжди будете бачити арматуру у позиції спокою, тоді як у режимі об’єкта Object Mode та режимі пози Pose Mode ви зазвичай маєте поточну «позу» арматури (допоки ви не увімкнете кнопку Rest Position – «Позиція Спокою» на панелі Armature – «Арматура»).