Map Range Node – Вузол «Розкладка Діапазону»#

Вузол Map Range -- «Розкладка Діапазону».

Цей вузол конвертує (розкладає) діапазон увідних значень у діапазон призначення. Стандартно, значення поза зазначеним увідним діапазоном будуть пропорційно розкладатися також. Цей вузол подібний до вузла Map Value – «Розкладка Значень», але надає інтуїтивніший спосіб для визначення бажаного вивідного діапазону.

Inputs – Уводи#

Value – Значення

Увідне значення, що буде перерозкладено.

From Min – Від Мін

Нижня межа діапазону, від якої буде перерозкладання.

From Max – Від Макс

Верхня межа діапазону, від якої буде перерозкладання.

To Min – До Мін

Нижня межа цільового діапазону.

To Max – До Макс

Верхня межа цільового діапазону.

Properties – Властивості#

Clamp – Затиск

Затискає значення у Min/Max – Мін/Макс діапазону призначення.

Outputs – Виводи#

Value – Значення

Стандартний вивід значення.

Usage – Використання#

Одним з важливим випадків використання є легке розкладання каналу Z-глибини з його оригінального діапазону на більш зручний діапазон (тобто, 0.0 - 1.0) для використання як матте для операцій колоризації або фільтрування.