Viewport Display – Показ Оглядвікна

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Система Частинок > Показ» – Particle System ‣ Display

Rendered – Рендерене

Показується волосся як криві.

Path – Шлях

Показуються лише кінцеві точки волосинок.

Steps – Кроки

The number of segments (control points minus 1) of the hair strand. In between the control points the segments are interpolated. The number of control points is important:

  • Для анімації м’якого тіла, оскільки ці керувальні точки анімуються як вершини, а тому чим більше керувальних точок, тим довше час розрахунку.

  • Для інтерактивного редагування, оскільки ви можете при ньому рухати тільки керувальні точки (однак, ви можете перерахувати кількість керувальних точок у режимі «Редагування Частинок» – Particle Edit Mode).

Підказка

Segments – Сегменти

Десять сегментів повинно бути достатньо навіть для дуже довгого волосся, П’ять сегментів – достатньо для короткого волосся та Два або Три сегменти має бути достатньо для короткого хутра.