Rotate – Оберт

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object and Edit Modes – Режими Об’єкта та Правки

Menu – Меню:

«Об’єкт/Сіть/Крива/Поверхня > Трансформа > Оберт» – Object/Mesh/Curve/Surface ‣ Transform ‣ Rotate

Shortcut – Шоткат:

R

Обертання – rotation також відоме, як обкрут – spin, скрут – twist, обліт – orbit, прокрут – pivot, оборот – revolve або вертіння – roll та передбачає зміну орієнтації елементів (вершин, ребер, граней, об’єктів тощо) навколо однієї чи кількох осей або навколо опорної точки – Pivot Point.

The angle of rotation is displayed in the header of the 3D Viewport.

../../../../_images/scene-layout_object_editing_transform_rotate_display-values.png

Показ величини зміни Обертання.

Дивись також

Using a combination of shortcuts gives you more control over your transformation. See Transform Control.

Options – Опції

Angle – Кут

Величина обертання.

Axis – Вісь

Використовується для примушення трансформації однією чи кількома осями.

Orientation – Орієнтація

Aligns the transformation axes to a specified orientation constraint. See Transform Orientations for more information.

Proportional Editing – Пропорційне Редагування

The extruded face will affect nearby geometry. See Proportional Editing for a full reference.

Трекбольне Обертання – Trackball Rotation

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object and Edit Modes – Режими Об’єкта та Правки

Shortcut – Шоткат:

R R

A free rotation mode. Press R R to enable Trackball rotation.