Шум Перліна 2D – Perlin Noise 2D#

The Perlin Noise 2D modifier adds one-dimensional Perlin noise to the stroke. The modifier generates noisy displacements using 2D coordinates of stroke vertices as the input of the noise generator.

Frequency – Частотність

Наскільки щільним є шум (вид фактора масштабування уздовж штриха).

Amplitude – Амплітуда

Наскільки шум спотворює штрих у напрямку кута Angle.

Базис – Seed

Базис генератора випадковості, рандомізації (однаковий базис для штриха завжди буде давати однаковий результат).

Октави – Octaves

«Рівень деталізації» шуму.

Angle – Кут

В якому напрямку застосовується шум (0.0 – повністю горизонтально).