Tools Settings – Устави Засобів#

Options – Опції#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode and Pose Mode – Режим Об’єкта та Режим Пози

Header – Заголовок:

«Бічносмуга > Засіб > Опції» – Sidebar ‣ Tool ‣ Options

Transform – Трансформа#

Задіяти Лише – Affect Only
Початки – Origins Ctrl-Period

Directly transforms the object’s origin. This only works for objects with data which can be transformed; i.e. it will not work on object lights.

При увімкненні показуються осі об’єкта.

Будьте обережні, використовуючи цю опцію, оскільки вона трансформує дані об’єкта, що може спричинити ненавмисне переміщення пов’язаних дублікатів.

Підказка

Змінювання локації об’єкта та даних об’єкта може впливати на модифікатори, примуси та ключкадрову анімацію.

If you are only temporarily setting the pivot point, use the 3D cursor instead.

Локації – Locations

Changes the position of the object’s origin relative to another point during transformation. In other words, the pivot point and the origin cannot share the same location. This will not affect the object local transforms, just its position in world space.

У прикладах нижче порівняння масштабування та обертання об’єктів, коли Location увімкнено (посередині) та вимкнено (справа).

../../../_images/scene-layout_object_tools_tool-settings_rotate.png

Приклад обертання.#

../../../_images/scene-layout_object_tools_tool-settings_scale.png

Приклад масштабування.#

Предки – Parents

Трансформує предківські об’єкти Parent Objects, водночас залишаючи їх нащадкові об’єкти незадіяними.