Рисування – Draw#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Tool – Засіб:

«Засобосмуга > Рисування» – Toolbar ‣ Draw

Засіб рисування Кривої дозволяє вам від руки рисувати криві.

Tools Settings – Устави Засобів#

../../../_images/modeling_curves_tools_draw_curve-stroke-panel.png

Панель «Штрих Кривої» – Curve Stroke.#

Type – Тип

Використовуваний тип кривої для рисування.

Полі – Poly:

Крива Безьє з прямолінійними сегментами (держаки типу «авто»).

Bézier – Безьє:
Tolerance – Допуск

Нижчі значення дають результат, що є ближчим до рисування штриха, тоді як вищі значення дають плавніші результати.

Method – Метод
Переприпасування – Refit:

Incrementally refits the curve (gives best results).

Split – Розділ:

Розділяє криву, допоки не досягається допуск (дає кращу продуктивність рисування).

Виявляти Кутки – Detect Corners

Detects corners while drawing based on a specified angle; Any angles above the specified value are considered corners. If a corner is detected, the curve uses non-aligned handles for the corner resulting in a more crisp corner.

Taper Start, End

Taper factor for the radius of the start and end points along the curve.

Radius Min

Мінімальний радіус, коли застосовується мінімальний натиск (також мінімум при звуженні)

Max – Макс

Радіус для використання, коли застосовується максимальний натиск (або коли планшет не використовується).

Use Pressure

Uses stylus pressure to control the radius of the curve.

Depth – Глибина

Controls where and how the curves are drawn.

Cursor – Курсор:

Використовує глибину під курсором для рисування кривих.

Surface – Поверхня:

Використовується для рисування поверх інших об’єктів.

Offset – Зсув

Відстань для зсуву кривої від поверхні.

Абсолютний Зсув – Absolute Offset

Застосовує фіксований зсув (не масштабується радіусом кривої).

Лише Перше – Only First

Використовує тільки початок штриха для глибини.

Plane – Площина

The orientation plane to draw on, available when Only First is enabled.

Normal to Surface:

Рисує вирівняно до поверхні.

Tangent to Surface:

Рисує перпендикулярно до поверхні.

View – Огляд:

Рисує вирівняно до оглядвікна.

Curve 2D

Project the curve on the Z axis.

As NURBS

Draw curves as a NURBS curve with Bézier knot mode, instead of a Bézier curve.

Options – Опції#

After the tool is run, these options are available in the Наладнати Останню Операцію – Adjust Last Operation panel.

Error – Помилка

Error distance in object units. This can be seen similar to a subdivision rate for the curve. Lower values give a result that is closer to the drawing stroke while higher values give more smoothed results.

Метод Припасування – Fit Method
Переприпасування – Refit:

Incrementally refits the curve (gives best results).

Split – Розділ:

Розділяє криву, допоки не досягається допуск (дає кращу продуктивність рисування).

Кут Кутка – Corner Angle

Будь-які кути, вище цього значення вважаються кутками.

Cyclic – Циклічно

Перемикає зациклення – Cyclic кривої.