Plane Track Deform Node – Вузол «Деформа Відстеження Площини»

Вузол Plane Track Deform -- «Деформа Відстеження Площини».

The Plane Track Deform Node is used replace flat planes in footage by another image, using plane tracks from motion tracking.

Plane Track – Відстеження Площини

Перед використанням цього вузла для фільмоматеріалу повинно бути зроблено відстеження площини – plane track у редакторі відеокліпів Movie Clip Editor.

Inputs – Уводи

Image – Зображення

Зображення, що вкладається у місце відстеження площини й, таким чином, заміщує його ділянку у відеокліпі.

Properties – Властивості

Movie Clip – Відеокліп

Використовується для вибору відеокліпу, для якого відстеження площини використовувати. Щодо керувальників дивіться Меню Блоку Даних – Data-Block Menu.

Object – Об’єкт

Використовується для вибору об’єкта, з яким відстеження площини буде зв’язане.

Track – Відстеження

Вживається для вибору відстеження площини, що буде використовуватися.

Motion Blur – Розмив Рухом

Вмикає або вимикає використання розмиву, спричиненого рухом відстеження площини.

Samples – Вибірки

Задається кількість вибірок для кожного кадру. Чим вище це число, тим плавніше ефект розмивання, але довше рендер, оскільки кожен віртуальний проміжний кадр має бути відрендерений.

Примітка

Вибірки беруться лише з наступного кадру, а не з попереднього. Тому розмитий об’єкт буде показуватися дещо попереду від того, як він виглядав би без розмиву рухом.

Shutter – Затвор

Час (у кадрах), протягом якого затвор відкритий. Якщо ви рендерите з 24 кзс, і Shutter задано як 0.5, а час між кадрами є 41.67 мс, то затвор є відкритим у половині цього часу, 20.83 мс.

Outputs – Виводи

Image – Зображення

Вивід перспективно обгорнутого зображення навколо відстеження площини.

Plane – Площина

Продукує чорно-білу маску відстеження площини.

Examples – Приклади

Using Image Output – Використання виводу «Зображення»

Це може просто досягатися за допомогою вузла Alpha Over – «Альфа Над».

../../../_images/compositing_types_distort_plane-track-deform_example-image-output.png

Використання виводу «Зображення» – Image.

Using Plane Output – Використання виводу «Площина»

Це може досягатися шляхом змішування відеокліпу та зображення з використанням виводу Plane – «Площина» в якості фактору – factor.

../../../_images/compositing_types_distort_plane-track-deform_example-plane-output.png

Використання виводу «Площина» – Plane.

Using Image Output vs Using Original Image – Використання виводу «Зображення» у порівнянні з вживанням Оригінального Зображення

Використання виводу Image масштабує, переміщає та перекошує увідне зображення відповідно до відстеження, тоді як використання оригінального зображення та змішання його з відеокліпом за допомогою виводу Plane як фактора буде показувати частину зображення, що лежить всередині цієї маски. Це зображення показує таку різницю:

../../../_images/compositing_types_distort_plane-track-deform_output-comparison.png

Порівняння між виводом зображення та оригінального зображення (дивіться уважно вузли Viewer).