Subdivide – Підподіл#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Armature ‣ Subdivide – «Арматура > Підподіл»

Ви можете підподіляти кістки для отримання двох або більше кісток там, де була лише одна. Цей засіб буде підподіляти всі вибрані кістки, зберігаючи наявні відношення: кістки, створені за допомогою підподілення завжди формують ланцюг з’єднаних кісток.

Для створення довільної кількості кісток з кожної вибраної кістки на панелі Subdivide Multi Наладнати Останню Операцію – Adjust Last Operation.

Number of Cuts – Кількість Розрізів

Визначає кількість розрізів. Як і при редагуванні сіті, якщо ви встановите n розрізів, то ви отримаєте n + 1 кісток для кожної вибраної кістки.

Приклад підподілення.#
../../../../_images/animation_armatures_bones_editing_subdivide_example-1.png

Арматура з однією вибраною кісткою, безпосередньо перед багато-підподіленням.#

../../../../_images/animation_armatures_bones_editing_subdivide_example-2.png

Вибрана кістка була «різана» два рази, даючи три під-кістки.#