Tools Settings – Устави Засобів#

Options – Опції#

X-Axis Mirror – Дзеркалення по Осі X#

Дивіться X-Axis Mirror Pose Mode.