Tools Settings – Устави Засобів

Options – Опції

X-Axis Mirror – Дзеркалення по Осі X

Дивіться X-Axis Mirror Pose Mode.