Troubleshooting – Усунення несправностей#

Деякі поширені проблеми можуть виникати у людей при використанні драйверів.

Scripted Expression – Скриптовий Вираз#

../../_images/animation_drivers_troubleshooting_autorun-graph-editor.png

Попередження безпеки у панелі Drivers.#

../../_images/advanced_scripting_security_autorun-scripts-dialog.png

Попередження про Авто-запуск у заголовку Редактора Інфо – Info Editor.#

Стандартно Blender буде обмежувати виконання скриптів Python.

Якщо використовується Тип Драйвера «Скриптовий Вираз» – Scripted Expression Driver Type, що не відповідає підмножині Simple Expressions – «Прості Вирази», то вам слід відкрити файл з ним як Trusted Source – «Довірене Джерело» або увімкнути опцію Auto Run Python Scripts – «Авто Запуск Скриптів Python» у Preferences ‣ Save & Load ‣ Blender Files – «Уподобання > Збереження і Завантаження > Файли Blender».

../../_images/animation_drivers_troubleshooting_autorun-file-browser.png

Стяг Trusted Source – «Довірене Джерело» в браузері файлів File Browser.#

../../_images/animation_drivers_troubleshooting_autorun-user-preference.png

Стяг Auto Run Python Scripts – «Авто Запуск Скриптів Python» в уподобаннях Preferences.#

Rotational Properties are Radians – Властивості Обертання обчислюються в Радіанах#

Частини Інтерфейсу Користувача можуть використовувати різні одиниці вимірювань для кутів, обертання. У редакторі графів Graph Editor, при роботі з драйверами Drivers, всі кути є в радіанах Radians.