Модифікатор «Згладження» – Smooth Modifier

Модифікатор Smooth змінює значення однієї або більше властивостей штриха/точок, як: локація, сила, товщина або позиція текстури UV, намагаючись підтримати подібні значення, що роблять лінію плавною і гладенькою.

Options – Опції

../../../_images/grease-pencil_modifiers_deform_smooth_panel.png

Модифікатор «Згладження» – Smooth.

Задіння – Affect

Комбінація властивостей штриха/точок, що буде задіюватися фактором згладження.

Position – Позиція

Згладження задіює локацію точки.

Strength – Сила

Згладження задіює силу точки (безпрозорість).

Товщина – Thickness

Згладження задіює товщину точки.

UV

Згладження задіює обертання UV точки.

Factor – Фактор

Сила ефекту згладження.

Повтор – Repeat

The number of smoothing iterations, equivalent to executing the Smooth tool multiple times. High values can reduce the animation performance (FPS).

Influence – Вплив

Дивіться Фільтри Впливу – Influence Filters.