Copy Scale Constraint – Примус «Копіювання Масштабу»

Примус Copy Scale – «Копіювання Масштабу» силує свого володільця мати такий же масштаб, як в його цілі.

Примітка

Тут ми говоримо про масштаб, а не про розмір! Фактично, ви можете мати два об’єкти, один набагато більший за інший, і все ж обидва матимуть однаковий масштаб. Це також вірно і для кісток: у режимі пози Pose Mode вони всі мають унітарний масштаб, коли вони знаходяться в позиції спокою, представлений їх видимою довжиною.

Options – Опції

../../../_images/animation_constraints_transform_copy-scale_panel.png

Панель для Copy Scale.

Target – Ціль

Поле Ідентифікатор Даних — Data ID використовується для вибору цілі для примусу, і поки вона не вибрана, то примус буде не функціональним (фон поля імені буде забарвлений червоним). Дивіться для отримання додаткової інформації про common constraint properties.

Axis – Вісь

Ці кнопки керують тим, які осі масштабу цілі копіюються.

Power – Степінь

Дозволяє підняти скопійований масштаб до вказаної довільного степеня.

Make Uniform – Зробити Рівномірно

Замість копіювання масштабу для індивідуальних осей, застосовується рівномірний фактор масштабування до всіх осей володільця, що досягає таку ж загальну зміну в об’ємі.

Offset – Зсув

При увімкненні примус комбінує скопійований масштаб з масштабом володільця, замість перезапису.

Additive – Доповнення

Використовує додавання замість множення у реалізації опції Offset.

Target/Owner – Ціль/Володілець

Стандартна конверсія між просторами. Для отримання додаткової інформації дивіться common constraint properties.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який цей примус має на об’єкт. Дивіться докладніше common constraint properties.

Примітка

Оскільки масштаб є мультиплікативною величиною, то він повинен комбінуватися, використовуючи множення, та розділятися на дроби або інвертуватися через степінь. Таким чином, використання опції степеня Power є більш математично коректним, ніж опції впливу Influence, яка використовує лінеарну інтерполяцію. Використання опції Additive також не рекомендується.

Порада

Для копіювання масштабу з однієї осі цілі на всі осі володільця вимкніть інші осі, увімкніть Make Uniform та задайте Power як 3.

Example – Приклад