Inverse Kinematics Constraint – Примус «Інверсна Кінематика»#

Примус Inverse Kinematics імплементує техніку інверсної кінематики – inverse kinematics для позування арматури. Звідси, він доступний лише для кісток. Щоб швидко створити примус IK з ціллю, виберіть кістку в режимі пози Pose Mode та натисніть Shift-I.

Це примус повністю документований на сторінці Inverse Kinematics у главі про оснащення.

Примітка

Примуси ІК особливі у тому, що вони модифікують одночасно кілька кісток. З цієї причини вони ігнорують їх позицію в стеку та завжди виконуються після всіх інших примусів на задіяних кістках. Для застосування примусів після IK необхідно спершу скопіювати фінальну трансформацію на новий ланцюг кісток, наприклад, за допомогою примуса копіювання трансформ Copy Transforms.

Options – Опції#

../../../_images/animation_constraints_tracking_ik-solver_panel.png

Панель для Inverse Kinematics.#

Target – Ціль

Поле Ідентифікатор Даних — Data ID використовується для вибору потрібної арматури. Дивіться для отримання додаткової інформації про common constraint properties.

Pole Target – Ціль Полюса

Об’єкт для обертання полюса.

Iterations – Ітерації

Максимальна кількість повторів обчислення.

Chain Length – Довжина Ланцюга

Скільки кісток включено в ефект ІК. Задання 0 включає всі кістки.

Use Tail – Вжити Хвіст

Включає хвіст кістки як останній елемент у ланцюгу.

Stretch – Розтяг

Вмикає розтягування з ІК.

Weight Position – Вагомість Позиції

Для дерева ІК: Вагомість керування позицією для цієї цілі.

Rotation – Обертання

Обертання ланцюга при слідуванні за ціллю.

Target – Ціль

Вимкнуто для ІК без цілі.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який цей примус має на об’єкт. Дивіться докладніше common constraint properties.

iTaSC Solver – Рішач iTaSC#

Якщо рішач інверсної кінематики iTaSC IK Solver використовується, то панель Примуса IK Solver змінюється з доданням цих додаткових параметрів.

IK Type – Тип ІК
Copy Pose – Копія Пози

Еквівалент традиційної позиції кінцевого ефектора та примусу орієнтації: кінцевий ефектор примушується до взяття позиції та, факультативно, орієнтації, заданої цілі, яка задається у полі для цілі.

Position/Rotation Locking – Блокування Позиції/Обертання

Дозволяє отримати різноманітні ефекти, не примушуючи координати уздовж певної осі.

Axis Reference – Орієнтир Осі

Визначає, як обчислювати координати осі.

Bone – Кістка

Координати є позицією та обертом цілі відносно кістки.

Target – Ціль

Протилежно уставі Bone, координати є позицією та орієнтацією верхівки кістки відносно до цілі.

Distance – Відстань

Вказується, що кінцевий ефектор залишиться всередині, на або назовні сфери з центром на цільовому об’єкті.

Limit Mode – Режим Ліміту
Inside – Всередині

Кінцевий ефектор залишиться всередині відстані від цільового об’єкта.

Outside – Зовні

Кінцевий ефектор залишиться назовні відстані від цільового об’єкта.

On Surface – На Поверхні

Кінцевий ефектор залишиться точно на відстані від цільового об’єкта.

Distance – Відстань

Радіус від цільового об’єкта.

Примітка

Параметр Influence – «Вплив» не реалізується, якщо використовується Pole Target – «Ціль Полюса».

Example – Приклад#