Selecting – Вибирання

Ви можете вибирати та редагувати кістки арматур у режимі редагування Edit Mode та режимі пози Pose Mode. Тут, ми побачимо, як вибирати кістки у режимі редагування Edit Mode. Вибирання кісток у режимі пози Pose Mode є подібним до вибирання у режимі редагування Edit Mode з кількома відмінностями, що будуть детально описані тут – posing part.

Подібно до вибирання вершин чи ребер vertex/edge selection у сітях, існують два способи для вибору цілих кісток у режимі редагування Edit Mode:

  1. Безпосередньо, через вибрання тіла кістки.

  2. Через вибирання її обох суглобів (кореня та верхівки).

Це важливий момент для розуміння, оскільки вибирання одного із суглоба кісток може призвести до неочевидної поведінки з очікуванням того, що ви вибрали кість, на яку дивитеся.

Зауважте, що на відміну від типу показу сіті, тип показу арматури не здійснює ніякого впливу на поведінку вибрання. Іншими словами, ви можете вибирати суглоб або тіло кістки однаково, незалежно від обраної візуалізації кістки.

Selecting Bone Joints – Вибирання Суглобів Кісток

Для вибирання суглобів кісток ви маєте стандартні методи вибирання – standard selection.

Inverse Selection – Інверсія Вибрання

Як зазначено вище, ви повинні пам’ятати, що ці засоби вибрання призначені тільки для суглобів кісток, а не для тіл кісток.

Наприклад, опція вибрання Inverse – «Інверсія» за Ctrl-I інвертує вибрання суглобів кісток, а не самих кісток (дивіться ілюстрацію Інверсія вибрання).

Пам’ятайте, що кістка є вибраною, тільки якщо обидва її суглоби вибрані. Тож, коли статус вибрання суглобів кісток інвертується, то вибирається новий набір кісток.

Інверсія вибрання – Inverse selection.
../../../_images/animation_armatures_bones_selecting_two-bones.png

Вибрано дві кістки.

../../../_images/animation_armatures_bones_selecting_three-ends.png

Результат інверсії вибрання за Ctrl-I: Вибрання суглобів кісток було інвертовано, а не вибрання самих кісток.

Selecting Connected Bone Joints – Виділення Суглобів З’єднаних Кісток

Інший приклад: коли ви вибираєте корінь кістки, що з’єднана з її предком, ви також неявно вибираєте верхівку її предка (і навпаки).

Примітка

Пам’ятайте, що при вибиранні суглобів кісток верхівка предківської кістки є «тим самим, що» й корінь її нащадкових кісток.

Selecting Bones – Вибирання Кісток

Клацаючи по тілу кістки ви вибираєте її (і, звідси, ви неявно вибираєте її корінь та верхівку).

Використовуючи Shift-клацання, ви можете додавати в/вилучати з вибрання.

Ви також маєте деякі опції просунутого вибрання на основі їх відношень.

Pick Shortest Path Ctrl-click – Підібрати Найкоротший Шлях

Вибирає шлях від активної кістки до кістки під мишею.

Deselecting Connected Bones – Зневибирання З’єднаних Кісток

Існує тонкість щодо з’єднаних кісток.

Коли ви маєте вибраними одночасно кілька з’єднаних кісток, якщо ви зневиберете одну з них кістку, то зневибереться лише її верхівка, а не корінь, який є також верхівкою для іншої вибраної кістки.

Для зрозуміння цього погляньте на Ілюстрацію Зневибрання кістки у вибраному ланцюгу..

Зневибрання кістки у вибраному ланцюгу.
../../../_images/animation_armatures_bones_selecting_whole-chain.png

Вибраний ланцюг.

../../../_images/animation_armatures_bones_selecting_two-bones.png

Дві вибрані кістки.

Після Shift-клацання на «Bone.003»:

  • Верхівка «Bone.003» (яка є одночасно коренем для кістки «Bone.004») зневибирається.

  • «Bone» є предком «Bone.003». Тому, корінь кістки «Bone.003» є тим же, що й верхівка кістки «Bone». Оскільки «Bone» все ще вибрана, то і її верхівка вибрана. Таким чином, корінь «Bone.003» залишається вибраним.

Select Mirror – Вибір Дзеркалення

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Select ‣ Select Mirror – «Вибір > Вибір Дзеркалення»

Shortcut – Шоткат:

Shift-Ctrl-M

Перевертає вибрання з одного боку на інший.

More/Less – Більше/Менше

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Select ‣ More/Less – «Вибір > Більше/Менше»

More Ctrl-NumpadPlus – Більше

Розширюється поточне вибрання для з’єднаних кісток.

Less Ctrl-NumpadMinus – Менше

На противагу вибранню, зневибираються кістки на рубежах кожного регіону вибрання.

Select Linked – Вибір Пов’язане

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Вибір > Вибрати Пов’язане» – Select ‣ Select Linked

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-L

Вибирає всі кістки у ланцюгу, до якого належить активна (останньою вибрана) кістка.

All Forks — Усі Розвилки

Вибирає всі кістки, з’єднані з активною кісткою, навіть якщо відгалуження виходить від поточної кістки.

Вибрання пов’язаних кісток.
../../../_images/animation_armatures_bones_selecting_single-bone.png

Вибрана одинична кістка.

../../../_images/animation_armatures_bones_selecting_whole-chain.png

Її увесь ланцюг вибрано за допомогою Linked.

Вибрати Подібне – Select Similar

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Вибір > Вибрати Подібне» – Select ‣ Select Similar

Shortcut – Шоткат:

Shift-G

Children – Нащадки

Розширює вибрання на усі ієрархічно нащадкові кістки.

Immediate Children – Безпосередні Нащадки

Розширює вибрання на усі безпосередні нащадкові кістки.

Siblings – Суродженці

Вибирає кістки, що мають того самого предка як ця активна кістка.

Довжина – Length

Selects bones with a similar bone length under the specified Threshold.

Direction (Y axis) – Напрям (вісь Y)

Вибираються кістки, вирівняні по осі Y (уздовж довжини цієї кістки).

Prefix – Префікс

Вибираються кістки з узгодженим префіксом імен (відокремлюється .).

Suffix – Суфікс

Вибираються кістки з узгодженим суфіксом імен (відокремлюється .).

Bone Collection

Select bones that share one or more bone collections with the active bone.

Color – Колір

Select bones that have the same color as the active bone.

Shape – Форма

Вибираються кістки, використовуючи той сами об’єкт форми (у режимі пози Pose Mode).

Select Pattern – Вибір Патерну

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose & Armature Edit Modes

Menu – Меню:

Select ‣ Select Pattern… – «Вибір > Вибір Патерну…»

Select bones by names, see Object Select Pattern for details.

Parent/Child – Предок/Нащадок

Parent [ – Предок, Child ] – Нащадок

Ви можете зневибирати активну кістку та тут же вибирати її безпосереднього предка або одного з її нащадків.

Extend Parent/Child – Розшир Предок/Нащадок

Extend Parent Shift-[ – Розшир Предок, Extend Child Shift-] – Розшир Нащадок

Подібно до Parent/Child – «Предок»/«Нащадок», але зберігає активну кістку у вибранні.