Copy/Paste Pose – Копіювання/Вставляння Пози#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Menu – Меню:

Pose ‣ Copy Pose – «Поза > Копіювати Позу», Pose ‣ Paste Pose – «Поза > Вставити Позу», Pose ‣ Paste Pose Flipped – «Поза > Вставити Позу Перевернуто»

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-C, Ctrl-V, Shift-Ctrl-V

Blender дозволяє вам копіювати та вставляти позу, або через меню Pose, або за допомогою хоткеїв.

Copy Pose – Копія Пози

Копіюється поточна поза вибраних кісток у буфер поз.

Paste Pose – Вставити Позу

Вставляється буферизована поза у поточно позовану арматуру.

Paste Pose Flipped – Вставити Позу Перевернуто

Вставляється буферизована поза дзеркально по осі X у поточно позовану арматуру.

Ось важливі моменти:

  • This tool works at the Blender session level, which means you can use it across armatures, scenes, and even files. However, the pose buffer is not saved, so you lose it when you close Blender.

  • Існує лише один буфер поз.

  • Лише вибрані кістки враховуються під час копіювання (тобто, ви копіюєте лише позу вибраних кісток).

  • З іншого боку, під час вставляння вибрання кісток не має значення. Скопійована поза застосовується на основі імен (тобто, якщо ви мали кістку forearm вибраною, коли ви копіювали позу, то кістка forearm поточно позованої арматури отримає цю позу, коли ви вставите її – і, якщо так названої кістки там немає, то нічого не відбудеться…).

  • Те, що копіюється та вставляється, є фактично позицією, обертанням або масштабом кожної кістки, в її власному просторі. Це означає, що результатна вставлена поза може дуже відрізнятися від скопійованої оригінальної, залежно від:

    • Позиції спокою кісток.

    • Та поточної пози їх предків.

../../../../_images/animation_armatures_posing_editing_copy-paste_examples-1.png

Позиція спокою оригінальної арматури.#

../../../../_images/animation_armatures_posing_editing_copy-paste_examples-2.png

Позиція спокою арматури призначення.#

Приклади копіювання/вставляння пози.#
../../../../_images/animation_armatures_posing_editing_copy-paste_examples-3.png

Перша скопійована поза (зауважте, що лише дві кістки вибрані й, отже, скопійовані).#

../../../../_images/animation_armatures_posing_editing_copy-paste_examples-4.png

Поза, вставлена на арматуру призначення.#

../../../../_images/animation_armatures_posing_editing_copy-paste_examples-5.png

Поза, дзеркально вставлена на арматуру призначення.#

../../../../_images/animation_armatures_posing_editing_copy-paste_examples-6.png

Та сама поза, що й вище, скопійована, але на цей раз з вибраними всіма кістками.#

../../../../_images/animation_armatures_posing_editing_copy-paste_examples-7.png

Поза, вставлена на арматуру призначення.#

../../../../_images/animation_armatures_posing_editing_copy-paste_examples-8.png

Поза, дзеркально вставлена на арматуру призначення.#