Перетягання – Drag#

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Фізика > Силові Поля» – Physics ‣ Force Fields

Type – Тип:

Перетягання – Drag

Силове поле Drag протидіє руху частинок, уповільнюючи його.

Options – Опції#

Linear – Лінеарно

Гальмується компонент пропорційно до скорості.

Quadratic – Квадратично

Гальмується компонент пропорційно до квадрата скорості.