Перетягання – Drag

Орієнтир – Reference

Панель – Panel

«Фізика > Силові Поля» – Physics ‣ Force Fields

Type – Тип

Перетягання – Drag

Силове поле Drag протидіє руху частинок, уповільнюючи його.

Options – Опції

Лінеарно – Linear

Гальмується компонент пропорційно до скорості.

Quadratic – Квадратично

Гальмується компонент пропорційно до квадрата скорості.