Chroma Key Node – Вузол «Ключ Колірності»

Вузол Chroma Key -- «Ключ Колірності».

Вузол Chroma Key – «Ключ Колірності» визначає, чи піксель належить до передньоплану чи задньоплану (і тому повинен бути прозорим), базуючись на його значеннях колірності.

Використовуйте це, наприклад, для компонування зображень, що були зняті на фоні зеленого або синього екранів.

Inputs – Уводи

Image – Зображення

Standard color input.

Key Color – Колір Ключа

Колір задньоплану, що зазвичай вибирається за допомогою вибірника кольору на оригінальному зображенні.

Properties – Властивості

Acceptance – Прийняття

Кут на колесі кольорів, що представляє, наскільки толерантний є колір ключування. Більші кути дозволяють вважати пікселі задньоплану більшими варіаціями кольору ключування.

Cutoff – Відріз

Керує рівнем, що вважається чистим задньопланом. Вищі рівні відрізу означають, що більше пікселів буде 100% прозорими, якщо вони знаходяться в межах допуску кута.

Falloff – Спад

Збільшення цього значення робить ближні пікселі частково прозорими, що дає плавніше змішання навколо країв.

Outputs – Виводи

Image – Зображення

Зображення з його каналом альфа, регульоване для ключованого вибрання.

Matte – Матте

Чорно-біла маска прозорості альфа для ключа.