Візуальний Ефект «Тінь» – Shadow Visual Effect#

Візуальний Ефект Shadow показує симульоване відкидання тіні об’єктом.

Для симулювання тіні колірний силует об’єкта зміщується у горизонтальному та/або вертикальному напрямку на заді об’єкта.

Options – Опції#

../../_images/grease-pencil_visual-effects_shadow_panel.png

Візуальний Ефект «Тінь» – Shadow.#

Колір Тіні – Shadow Color

Визначає колір тіні.

Зсув X, Y – Offset X, Y

Control the shadow displacement in pixels on the X and Y axis.

Scale X, Y – Масштаб X, Y

Control the size of the shadow on the X and Y axis.

Rotation – Обертання

Sets the shadow rotation around the Grease Pencil object center or another object when Use Object As Pivot is enabled.

Object Pivot

When enabled, an Object is used by the shadow as the center of rotation.

Blur – Розмив#

Blur X, Z

Керується масштаб розмиву у пікселях на осях X та Z.

Samples – Вибірки

Кількість вибірок розмиву (0 вимикає ефект розмиву).

Wave Effect#

При увімкненні застосовується спотворення хвилі до тіні.

Orientation – Орієнтація

Задає горизонтальний або вертикальний напрям для хвиль.

Amplitude – Амплітуда

Керує силою та глибиною хвилі.

Period – Період

Controls the wave period. The time it takes to complete one cycle.

Phase – Фаза

Зсуває патерн хвилі по тіні.

Example – Приклад#

Зразки Ефекту Shadow.#
../../_images/grease-pencil_visual-effects_shadow_simple.png

Проста Тінь.#

../../_images/grease-pencil_visual-effects_shadow_blur.png

Розмита Тінь.#

../../_images/grease-pencil_visual-effects_shadow_stretch.png

Stretched shadow with an empty as center of rotation.#