Lattice – Решітка

Решітка – Lattice – або зазвичай називається кліткою деформації за межами Blender. Решітка складається з тривимірної ґратки вершин, яка не рендериться. Її головне використання полягає в застосуванні деформації до об’єкта, яким вона керує, за допомогою однойменного Модифікатор «Решітка» – Lattice Modifier. Якщо об’єкт приріднений за допомогою Lattice Deform – «Деформа Решіткою», то модифікатор Lattice Modifier автоматично застосовується.

Editing – Редагування

Flip (Distortion Free) – Переверт (Без Спотворень)

Дзеркалить зміщення вершин відносно їх базової позиції.

U, V, W

Make Regular – Зробити Регулярним

Скидає усю решітку до регулярної сітки, де комірки мають масштаб як одна кубічна одиниця.

Properties – Властивості

../_images/animation_lattice_panel.png

Властивості для Lattice.

Lattice – Решітка

Для вибору решітки Меню Блоку Даних – Data-Block Menu.

Lattice – Решітка

Points – Точки

Частота підподілення по осях:

U, V, W

Interpolation Type – Тип Інтерполяції

Вибірник для кожної осі. Дивіться Різні типи інтерполяції..

Linear – Лінеарно, Cardinal – Кардинально, Catmull-Rom – Катмул-Ром, B-Spline – Б-Сплайн

Outside – Зовні

Враховує тільки вершини на поверхні решітки.

Vertex Group – Група Вершин

Сила впливу визначається як вагомість індивідуальних вершин у вибраній групі вершин.

Usage – Використання

Решітка повинна масштабуватися та переміщуватися, щоб припасуватися навколо вашого об’єкта в режимі об’єкта Object Mode. Будь-яке масштабування, застосоване до об’єкта в режимі редагування Edit Mode, призведе до деформування об’єкта. Це включає застосування його масштабу за допомогою Ctrl-A, оскільки це досягне такого ж результату, як і масштабування решітки в режимі редагування Edit Mode, а отже, і об’єкта.

../_images/animation_lattice_view.png

Решітка навколо об’єкта куба у режимі об’єкта Object Mode.