Перенести Розставу Даних Сіті – Transfer Mesh Data Layout

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню:

Object ‣ Link/Transfer Data ‣ Transfer Mesh Data Layout

Переносить розставу шару(ів) даних з активної на вибрані сіті.

Тип Даних – Data Type

Які дані перенести.

../../../../_images/scene-layout_object_editing_link-transfer_transfer-mesh-data_menu.png

Типи даних.

Exact Match – Точне Узгодження

Також Видаляє деякі шари даних із сіті призначення, при потребі, так щоб остання узгоджувалася точно із сіттю джерела.

Вибрання Шарів Джерела – Source Layers Selection

Які шари переносити, у випадку багато-шарових типів.

Активний Шар – Active Layer

Переносить тільки активний шар даних.

Усі Шари – All Layers

Переносить усі шари даних.

Узгодження Шарів Призначення – Destination Layers Matching

Наскільки мають бути узгодженими шари джерела та призначення.

By Name – За Іменем

Узгодження шарів даних визначається за іменем.

За Порядком – By Order

Узгодження шарів даних визначається за порядком (індексами).

Дивись також

Data Transfer Modifier – «Модифікатор «Перенос Даних»