Модифікатор «Підбарвлення» – Tint Modifier

The Tint Modifier colorize the original stroke or fill with a selected color.

Options – Опції

../../../_images/grease-pencil_modifiers_color_tint_panel.png

Модифікатор «Підбарвлення» – Tint.

Режим – Mode

Трансформація кольору буде застосована на штриху та/або кольорі заповнення.

Stroke and Fill, Stroke, Fill

Strength – Сила

Керує величиною для мішання кольорів.

A value of 0 respect the original strokes vertex color, a value of 1.0 totally replace the original color with the tint color.

Зсування більше ніж 1.0 зробить альфа точок менш прозором, ніж оригінально (2.0 дає повну безпрозорість підбарвлення).

Tint Type
Uniform – Рівномірно
Color – Колір

Визначає колір підбарвлення для мішання з оригінальним кольором.

Градієнт – Gradient
Color Ramp – Градієнт Кольорів

Defines the tint gradient color for mixing with the original vertex color. Про віджет цього контролера дивіться Віджет Градієнта Кольорів – Color Ramp Widget.

Object – Об’єкт

A Ідентифікатор Даних — Data ID to select an object (usually an empty), which position and rotation will be used to define the center of the effect.

Radius – Радіус

Defines the maximum distance of the effect.

Influence – Вплив

Дивіться Фільтри Впливу – Influence Filters.

Приклад – Example

Tint uniform color sample.
../../../_images/grease-pencil_modifiers_color_tint_factor-0.png

Strength: 0 (original color).

../../../_images/grease-pencil_modifiers_color_tint_factor-05.png

Strength: 0.5.

../../../_images/grease-pencil_modifiers_color_tint_factor-1.png

Strength: 1.0 (fully tinted).

Tint gradient color sample.
../../../_images/grease-pencil_modifiers_color_tint_gradient-01.png

Radius: 1, Strength: 1.

../../../_images/grease-pencil_modifiers_color_tint_gradient-02.png

Radius: 5, Strength: 1.

../../../_images/grease-pencil_modifiers_color_tint_gradient-03.png

Radius: 10, Strength: 1.