Alpha – Альфа

У цій вкладці ви керуєте альфа (прозорістю) ваших штрихів.

../../../../_images/render_freestyle_parameter-editor_line-style_alpha_tab.png

Line Style: Alpha.

Базова Прозорість – Base Transparency

Базове альфа для цього стилю ліній.

Modifiers – Модифікатори

Загальні Опції – Common Options

Mix – Мішання

Вивід цих модифікаторів може змішуватися з базовою властивістю за допомогою звичайних методів (як наприклад для компонівного вузла «Мішання» – Mix compositing node).

Influence – Вплив

Наскільки результат такого модифікатора впливає на поточну властивість.

Mapping – Розкладання

Лінеарна прогресія (від 0.0 до 1.0) або кастомне розкладання по кривій – curve.

Примітка

Note the linear non-inverted option is equivalent to «do nothing», as original values from materials are already in the (0.0 to 1.0) range. That is the case for: Crease Angle, Curvature 3D, Material, Noise, Tangent.

Invert – Інверт

Інвертує розкладання Mapping.

Types – Типи