Command Line Arguments – Аргументи Командного Рядка

Blender 4.2
Usage: blender [args ...] [file] [args ...]

Render Options – Опції Рендера

-b, --background

Запуск у фоні (часто використовується для рендерингу без інтерфейсу користувача).

-a, --render-anim

Рендерення кадрів від початку до кінця (включно).

-S, --scene <name>

Задання ім’я <name> активної сцени для рендерингу.

-f, --render-frame <frame>

Рендерення кадру <frame> та збереження його.

  • +<frame> початковий кадр відносно, -<frame> кінцевий кадр відносно.

  • Може також використовуватися розділений комами список кадрів (без пробілів).

  • Діапазон кадрів може бути виражений, використовуючи роздільник .. між першим та останнім кадрами (включно).

-s, --frame-start <frame>

Задання початку діапазону кадрів <frame>, підтримує +/- для відносно кадрів також.

-e, --frame-end <frame>

Задання кінця діапазону кадрів <frame>, підтримує +/- для відносно кадрів також.

-j, --frame-jump <frames>

Задання кількості кадрів, які перестрибувати після кожного рендереного кадру.

-o, --render-output <path>

Задання шляху рендера та імені файлу. Використовуйте // на початку шляху для рендера відносно цього blend-файлу.

Символи # замінюються номерами кадрів та використовуються для визначення заповнення нулями розрядів номерів.

  • animation_##_test.png стає animation_01_test.png

  • test-######.png стає test-000001.png

Коли ім’я файлу не містить жодних #, то стандартно додасться суфікс #### у це ім’я файлу.

Такий номер кадру буде додано у кінець такого імені файлі, наприклад:

blender -b animation.blend -o //render_ -F PNG -x 1 -a

//render_ стане //render_####, а кадри запишуться як //render_0001.png

-E, --engine <engine>

Визначення рушія рендера. Використовуйте -E help для виводу списку доступних рушіїв.

-t, --threads <threads>

Use amount of <threads> for rendering and other operations [1-1024], 0 for systems processor count.

Cycles Render Options

Cycles add-on options must be specified following a double dash.

--cycles-device <device>

Set the device used for rendering. Valid options are: CPU CUDA OPTIX HIP ONEAPI METAL.

Append +CPU to a GPU device to render on both CPU and GPU.

Example:

blender -b file.blend -f 20 -- --cycles-device OPTIX
--cycles-print-stats

Log statistics about render memory and time usage.

Format Options – Опції Формату

-F, --render-format <format>

Set the render format. Valid options are: TGA RAWTGA JPEG IRIS AVIRAW AVIJPEG PNG BMP HDR TIFF.

Formats that can be compiled into Blender, not available on all systems: OPEN_EXR OPEN_EXR_MULTILAYER FFMPEG CINEON DPX JP2 WEBP.

-x, --use-extension <bool>

Задання опції для додання розширення файлу у кінець його імені.

Animation Playback Options – Опції Програвання Анімації

-a <options> <file(s)>

Замість показування інтерфейсу користувача Blender’а, це проганяє Blender як програвач анімації, для перегляду фільмів та послідовностей, рендерених у Blender (ігнорується, якщо задано -b).

Playback Arguments – Аргументи Програвання:

-p <sx> <sy>

Відкриття у нижньому лівому кутку з координатами <sx>, <sy>.

-m

Читання з диска (Не з буфера)

-f <fps> <fps_base>

Визначення початкової частоти кадрів за секунду – FPS.

-j <frame>

Задання кроку перестрибування кадрів аргументом <frame>.

-s <frame>

Грання з кадру <frame>.

-e <frame>

Грання до кадру <frame>.

-c <cache_memory>

Обсяг пам’яті в мегабайтах для кешування зображень під час програвання. Нуль вимикає (натомість затисніть фіксованою кількістю кадрів).

Window Options – Опції Вікна

-w, --window-border

Силування відкриття з границями.

-W, --window-fullscreen

Силування відкриття у повноекранному режимі.

-p, --window-geometry <sx> <sy> <w> <h>

Відкриття у нижньому лівому кутку з координатами <sx>, <sy> та із шириною і висотою як <w>, <h>.

-M, --window-maximized

Силування відкриття максимізовано.

-con, --start-console

Запуск з відкритим вікном консолі (ігнорується, якщо задано -b), (лише для Windows).

--no-native-pixels

Не використовувати нативний розмір пікселя, для високо роздільних дисплеїв (MacBook Retina).

--no-window-focus

Відкриття позаду інших вікон та без фокусування.

Python Options – Опції Python

-y, --enable-autoexec

Enable automatic Python script execution.

-Y, --disable-autoexec

Disable automatic Python script execution (pydrivers & startup scripts), (default).

-P, --python <filepath>

Запуск заданого файлу скрипту Python.

--python-text <name>

Запуск текстового блоку із заданого файлу скрипту Python.

--python-expr <expression>

Запуску заданого виразу як скрипту Python.

--python-console

Запуск Blender з інтерактивною консоллю.

--python-exit-code <code>

Задання коду завершення у [0..255] для виходу, якщо сталося виключення Python (лише для скриптів виконуваних із командного рядка), значення «нуль» вимикає це.

--python-use-system-env

Дозвіл Python використовувати змінні середовища системи, такі як PYTHONPATH та каталог користувача site-packages.

--addons <addon(s)>

Comma separated list (no spaces) of add-ons to enable in addition to any default add-ons.

Logging Options – Опції Логування

--log <match>

Увімкнення логування категорій, взявши одиничний розділений комами аргумент. Кілька категорій можна зіставити за допомогою суфікса .*, так --log "wm.*" логує всі види повідомлень менеджера вікон. Під-рядок може бути узгоджений за допомогою префікса та суфікса *, тому --log "*undo*" логує всі види повідомлення, що стосуються скасування. Використовуйте префікс «^» для ігнорування, так --log "*,^wm.operator.*" логує все, за винятком wm.operators.* Використовуйте «*» для логування всього.

--log-level <level>

Задання рівня багатослівності логування (вище для більшої детальності), стандарт – 1, вживайте -1 для логування всіх рівнів.

--log-show-basename

Показ лише імені файлу у виводі (без ведучого шляху).

--log-show-backtrace

Показ зворотного простеження для кожного повідомлення логу (лише побудови зневадження).

--log-show-timestamp

Показ часоштампу для кожного повідомлення логу у секундах після старту.

--log-file <filepath>

Задання файлу для виводу у нього логу.

Debug Options – Опції Зневадження

-d, --debug

Увімкнення зневаджування.

  • Вмикає виявлення помилок пам’яті

  • Вимикає захоплення мишею (для взаємодії зі зневадником у деяких випадках)

  • Зберігає sys.stdin Python’а, щоб не задавати його як «Нема» – None

--debug-value <value>

Задання значення зневадження <value> при запуску.

--debug-events

Увімкнення повідомлення зневадження для подій системи.

--debug-ffmpeg

Увімкнення повідомлення зневадження від бібліотеки FFmpeg.

--debug-handlers

Увімкнення повідомлення зневадження для оброблення подій.

--debug-libmv

Увімкнення повідомлення зневадження від бібліотеки libmv.

--debug-cycles

Увімкнення повідомлення зневадження від Cycles.

--debug-memory

Увімкнення повно охоронюваного розподілення та зневаджування пам’яті.

--debug-jobs

Увімкнення профілювання часу для фонових завдань.

--debug-python

Увімкнення повідомлень зневадження від Python.

--debug-depsgraph

Увімкнення всіх повідомлень зневадження від графа залежностей.

--debug-depsgraph-eval

Увімкнення повідомлень зневадження від графа залежностей, пов’язаних з обчисленням.

--debug-depsgraph-build

Увімкнення повідомлень зневадження від графа залежностей, пов’язаних із конструкцією графа.

--debug-depsgraph-tag

Увімкнення повідомлень зневадження від графа залежностей, пов’язаних зі значінням.

--debug-depsgraph-no-threads

Перемикання графа залежностей в однопотокове оцінювання.

--debug-depsgraph-time

Увімкнення повідомлень зневадження від графа залежностей, пов’язаних із часуванням.

--debug-depsgraph-pretty

Увімкнення кольорів для повідомлень зневадження графа залежностей.

--debug-depsgraph-uuid

Verify validness of session-wide identifiers assigned to ID datablocks.

--debug-ghost

Enable debug messages for Ghost (Linux only).

--debug-wintab

Enable debug messages for Wintab.

--debug-gpu

Увімкнення контексту та інформації зневадження GPU для OpenGL 4.3+.

--debug-gpu-force-workarounds

Увімкнення обходів для типових проблем GPU та вимкнення всіх розширень GPU.

--debug-gpu-renderdoc

Enable Renderdoc integration for GPU frame grabbing and debugging.

--debug-wm

Увімкнення повідомлень зневадження для менеджера вікон, показує всі оператори у пошуку, показує помилки розкладки клавіш.

--debug-xr

Увімкнення повідомлень зневадження для контекстів віртуальної реальності. Вмикає шар валідації OpenXR API, повідомлення зневадження (OpenXR) та виводи загальної інформації.

--debug-xr-time

Увімкнення повідомлень зневадження для разів рендерингу кадрів віртуальної реальності.

--debug-all

Увімкнення всіх повідомлень зневадження.

--debug-io

Увімкнення повідомлень зневадження для уводу-виводу I/O (Collada, …).

--debug-fpe

Увімкнення дійсночислових винятків.

--debug-exit-on-error

Негайний вихід при виявленні внутрішніх помилок.

--debug-freestyle

Увімкнення повідомлень зневадження для Freestyle.

--disable-crash-handler

Вимкнення обробника краху.

--disable-abort-handler

Вимкнення обробника переривання.

--verbose <verbose>

Задання рівня багатослівності логування для повідомлень зневадження, що підтримує його.

GPU Options

--gpu-backend

Force to use a specific GPU backend. Valid options: vulkan, metal, opengl.

Misc Options – Різні Опції

--open-last

Відкриття найбільш недавно відкритого файлу blend замість стандартного файлу запуску.

--app-template <template>

Здання шаблону застосунку (узгоджується з іменем каталогу), використовуйте``default`` для жодного.

--factory-startup

Skip reading the startup.blend in the users home directory.

--enable-event-simulate

Увімкнення тестової функціональності симуляції подій bpy.types.Window.event_simulate.

--env-system-datafiles

Задання змінної середовища BLENDER_SYSTEM_DATAFILES.

--env-system-scripts

Задання змінної середовища BLENDER_SYSTEM_SCRIPTS.

--env-system-python

Задання змінної середовища BLENDER_SYSTEM_PYTHON.

-noaudio

Силування звукової системи як None – «Нема».

-setaudio

Силування системи звуку виводитися на певний пристрій. None SDL OpenAL CoreAudio JACK PulseAudio WASAPI.

-h, --help

Виведення тексту цієї довідки та вихід.

/?

Виведення тексту цієї довідки та вихід (лише Windows).

-r, --register

Register blend-file extension for current user, then exit (Windows only).

--register-allusers

Register blend-file extension for all users, then exit (Windows only).

--unregister

Unregister blend-file extension for current user, then exit (Windows only).

--unregister-allusers

Unregister blend-file extension for all users, then exit (Windows only).

-v, --version

Виведення номеру версії Blender’а та вихід.

--

Завершення обробки опції, наступні аргументи передано беззмінними. Доступ через sys.argv Python’а.

Argument Parsing – Парсинг Аргументів

Аргументи повинні бути відокремлені пробілом, наприклад:

blender -ba test.blend

…дасть вихід, оскільки -ba є невідомим аргументом.

Argument Order – Порядок Аргументів

Аргументи виконуються у порядку, в якому вони задані. наприклад:

blender --background test.blend --render-frame 1 --render-output "/tmp"

…не буде рендеритися у /tmp, оскільки --render-frame 1 рендериться перед тим, як задано шлях виводу.

blender --background --render-output /tmp test.blend --render-frame 1

…не буде рендеритися у /tmp, оскільки завантаження цього blend-файлу перезапише вивід рендера, який було задано.

blender --background test.blend --render-output /tmp --render-frame 1

…працює, як очікується.

Environment Variables – Змінні Середовища

BLENDER_USER_RESOURCES:

Top level directory for user files. (other BLENDER_USER_* variables override when set).

BLENDER_USER_CONFIG:

Каталог для файлів конфігурації користувача.

BLENDER_USER_SCRIPTS:

Каталог для скриптів користувача.

BLENDER_USER_DATAFILES:

Каталог для файлів даних користувача (іконки, переклади, ..).

BLENDER_SYSTEM_RESOURCES:

Top level directory for system files. (other BLENDER_SYSTEM_* variables override when set).

BLENDER_SYSTEM_SCRIPTS:

Каталог для розширювальних системних скриптів.

BLENDER_SYSTEM_DATAFILES:

Каталог для розширювальних системних файлів даних.

BLENDER_SYSTEM_PYTHON:

Каталог для системних бібліотек Python.

OCIO:

Шлях для заміщення файлу конфігурації OpenColorIO.

TEMP:

Store temporary files here (MS-Windows).

TMP:

or $TMPDIR Store temporary files here (UNIX Systems).