Directional Blur Node – Вузол «Напрямлений Розмив»#

Вузол Directional Blur -- «Напрямлений Розмив».

Розмиває зображення у певному напрямку та на певну величину. Може використовуватися для підробки розмиву рухом.

Inputs – Уводи#

Image – Зображення

Standard color input.

Properties – Властивості#

Iterations – Ітерації

Керує скільки разів зображення дублюється для створення ефекту розмиву. Вищі значення дають згладженіші результати.

Center X, Y – Центр X, Y

Установлює позицію, де знаходиться центр розмиву. Це має значення, якщо використовуються кут, обкрут та/або зум.

Distance – Відстань

Визначає, наскільки великим є ефект розмиву.

Angle – Кут

Зображення розмивається під таким кутом до центру.

Spin – Обкрут

Задає обертання зображення з кожним повторенням для створення ефекту обкрученого розмиття навколо центральної точки.

Zoom – Зум

Масштабує зображення з кожним повторенням, створюючи ефект зуму.

Outputs – Виводи#

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.