Keying Sets – Набори Ключування

../../_images/editors_timeline_keying-sets.png

Активний ідентифікатор даних Keying Sets – «Набори Ключування» в часолінії Timeline.

Наборами ключування є колекцією анімованих властивостей, що використовуються для анімування та ключкадрування одночасно кількох властивостей. Наприклад, використовуючи набори ключування, ви можете натиснути I в оглядвікні 3D Viewport, і Blender додасть ключкадри для всіх властивостей з активного набору ключування. Існують деякі вбудовані набори ключування, а також кастомні набори ключування, що називаються Absolute Keying Sets – «Абсолютні Набори Ключування». Для вибору та використання набору ключування установіть активний набір ключування Active Keying Set у випливному меню Keying popover – «Ключування» у заголовку часолінії Timeline або на панелі Keying Set, або натисніть Shift-Ctrl-Alt-I в оглядвікні 3D Viewport.

Keying Set Panel – Панель «Набори Ключування»

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

Properties – Властивості

Panel – Панель:

Scene ‣ Keying Set – «Сцена > Набори Ключування»

Ця панель використовується для додання, вибору та управління абсолютними наборами ключування Absolute Keying Sets.

../../_images/animation_keyframes_keying-sets_scene-keying-set-panel.png

Панель Keying Sets – «Набори Ключування».

Active Keying Set – Активний Набір Ключування

Огляд списком List View наборів ключування в активній сцені.

Add + – Додання

Додає порожній набір ключування.

Description – Опис

Короткий опис набору ключування.

Export to File – Експорт у Файл

Експорт набору ключування у скрипт File.py мовою Python. Для повторного додання набору ключування з File.py відкрийте, а потім запустіть File.py з редактора тексту Text Editor.

Keyframing Settings – Устави Ключкадрування

General Override – Загальне Заміщення

Ці опції керують всіма властивостями в наборі ключування. Зауважте, що такі ж устави в уподобаннях Preferences заміщують ці устави, якщо їх увімкнено.

Active Set Override – Активний Набір Заміщення

Ці опції керують індивідуальними властивостями в наборі ключування.

Common Settings – Загальні Устави
Only Needed – Лише Необхідне

Only insert keyframes where they are needed in the relevant F-Curves.

Visual Keying – Візуальне Ключування

При увімкненні вставлятимуться ключкадри на трансформаціях, базуючись на їх видимості.

XYZ to RGB – XYZ у RGB

For new F-Curves, set the colors to RGB for the property set, Location XYZ for example.

Active Keying Set Panel – Панель «Активний Набір Ключування»

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

Properties – Властивості

Panel – Панель:

Scene ‣ Active Keying Set – «Сцена > Активний Набір Ключування»

Ця панель використовується для додання властивостей в активний набір ключування.

../../_images/animation_keyframes_keying-sets_scene-active-keying-set-panel.png

Панель Active Keying Set – «Активний Набір Ключування».

Paths – Шляхи

Колекція шляхів в огляді списком List View, кожна зі шляхом даних Data Path властивості для додання в активний набір ключування.

Add + – Додання

Додає порожній шлях.

Target ID-Block – Цільовий Блок за Ідентифікатором

Установлюється ID Type – Тип за Ідентифікатором та шлях даних ідентифікаторів об’єктів Object IDs для властивості.

Data Path – Шлях Даних

Задає решту шляху даних Data Path для властивості.

Array All Items – Усі Елементи Масиву

Вмикає використання «Усіх Елементів» All Items зі Шляху Даних Data Path або при вимкненні дозволяє вибрати індекс масиву для певної властивості.

F-Curve Grouping – Групування Ф-Кривих

Визначає, яка група буде додавати канали.

Keying Set Name – Ім’я Набору Ключування, None – Нема, Named Group – Іменована Група

Adding Properties – Додавання Властивостей

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Context menu ‣ Add All/Single to Keying Set – «Контекстне меню > Додати Усе/Одиничне у Набір Ключування»

Shortcut – Шоткат:

K

Деякі способи додання властивостей у набори ключування.

RMB клацання на властивості в інтерфейсі користувача User Interface, потім вибір Add Single to Keying Set or Add All to Keying Set. Це додасть ці властивості в активний набір ключування або в новий набір ключування, якщо таких немає.

Наводьте вказівник миші над потрібними властивостями й далі натискаєте K для додання усіх властивостей у набір ключування – Add All to Keying Set.

Whole Character Keying Set – Набір Ключування для Всього Персонажа

Вбудований набір ключування Whole Character – «Увесь Персонаж» створений для ключкадрування всіх властивостей, що, ймовірно, можуть анімуватися в оснастці персонажа. Він також неявно використовувався системою старої бібліотеки поз – Old Pose Library system.

Щоб визначити, для яких кісток додати ключі та які кістки пропустити, набір ключування використовує імена кісток. Наступні префікси імен кісток будуть пропускатися:

«COR», «DEF», «GEO», «MCH», «ORG», «VIS»