Keying Sets – Набори Ключування

../../_images/editors_timeline_keying-sets.png

Активний ідентифікатор даних Keying Sets – «Набори Ключування» в часолінії Timeline.

Наборами ключування є колекцією анімованих властивостей, що використовуються для анімування та ключкадрування одночасно кількох властивостей. Наприклад, використовуючи набори ключування, ви можете натиснути I в оглядвікні 3D Viewport, і Blender додасть ключкадри для всіх властивостей з активного набору ключування. Існують деякі вбудовані набори ключування, а також кастомні набори ключування, що називаються Absolute Keying Sets – «Абсолютні Набори Ключування». Для вибору та використання набору ключування установіть активний набір ключування Active Keying Set у випливному меню Keying popover – «Ключування» у заголовку часолінії Timeline або на панелі Keying Set, або натисніть Shift-Ctrl-Alt-I в оглядвікні 3D Viewport.

Keying Set Panel – Панель «Набори Ключування»

Орієнтир – Reference

Editor – Редактор

Властивості – Properties

Панель – Panel

Scene ‣ Keying Set – «Сцена > Набори Ключування»

Ця панель використовується для додання, вибору та управління абсолютними наборами ключування Absolute Keying Sets.

../../_images/animation_keyframes_keying-sets_scene-keying-set-panel.png

Панель Keying Sets – «Набори Ключування».

Active Keying Set – Активний Набір Ключування

Огляд списком List View наборів ключування в активній сцені.

Add + – Додання

Додає порожній набір ключування.

Опис – Description

Короткий опис набору ключування.

Export to File – Експорт у Файл

Експорт набору ключування у скрипт File.py мовою Python. Для повторного додання набору ключування з File.py відкрийте, а потім запустіть File.py з редактора тексту Text Editor.

Keyframing Settings – Устави Ключкадрування

General Override – Загальне Заміщення

Ці опції керують всіма властивостями в наборі ключування. Зауважте, що такі ж устави в уподобаннях Preferences заміщують ці устави, якщо їх увімкнено.

Active Set Override – Активний Набір Заміщення

Ці опції керують індивідуальними властивостями в наборі ключування.

Common Settings – Загальні Устави
Only Needed – Лише Необхідне

При увімкненні вставлятися будуть лише ключкадри там, де вони потрібні на відповідних Ф-кривих.

Visual Keying – Візуальне Ключування

При увімкненні вставлятимуться ключкадри на трансформаціях, базуючись на їх видимості.

XYZ to RGB – XYZ у RGB

При увімкненні, для нових Ф-кривих для набору властивостей задаються кольори у RGB, наприклад, Location XYZ.

Active Keying Set Panel – Панель «Активний Набір Ключування»

Орієнтир – Reference

Editor – Редактор

Властивості – Properties

Панель – Panel

Scene ‣ Active Keying Set – «Сцена > Активний Набір Ключування»

Ця панель використовується для додання властивостей в активний набір ключування.

../../_images/animation_keyframes_keying-sets_scene-active-keying-set-panel.png

Панель Active Keying Set – «Активний Набір Ключування».

Paths – Шляхи

Колекція шляхів в огляді списком List View, кожна зі шляхом даних Data Path властивості для додання в активний набір ключування.

Add + – Додання

Додає порожній шлях.

Target ID-Block – Цільовий Блок за Ідентифікатором

Установлюється ID Type – Тип за Ідентифікатором та шлях даних ідентифікаторів об’єктів Object IDs для властивості.

Data Path – Шлях Даних

Задає решту шляху даних Data Path для властивості.

Array All Items – Усі Елементи Масиву

Вмикає використання «Усіх Елементів» All Items зі Шляху Даних Data Path або при вимкненні дозволяє вибрати індекс масиву для певної властивості.

F-Curve Grouping – Групування Ф-Кривих

Визначає, яка група буде додавати канали.

Keying Set Name – Ім’я Набору Ключування, None – Нема, Named Group – Іменована Група

Adding Properties – Додавання Властивостей

Орієнтир – Reference

Меню – Menu

Context menu ‣ Add All/Single to Keying Set – «Контекстне меню > Додати Усе/Одиничне у Набір Ключування»

Shortcut – Скорочення

K

Деякі способи додання властивостей у набори ключування.

RMB клацання на властивості в інтерфейсі користувача User Interface, потім вибір Add Single to Keying Set or Add All to Keying Set. Це додасть ці властивості в активний набір ключування або в новий набір ключування, якщо таких немає.

Наводьте вказівник миші над потрібними властивостями й далі натискаєте K для додання усіх властивостей у набір ключування – Add All to Keying Set.

Whole Character Keying Set – Набір Ключування для Всього Персонажа

The built-in Whole Character keying set is made to keyframe all properties that are likely to get animated in a character rig. It was also implicitly used by the Old Pose Library system.

Щоб визначити, для яких кісток додати ключі та які кістки пропустити, набір ключування використовує імена кісток. Наступні префікси імен кісток будуть пропускатися:

«COR», «DEF», «GEO», «MCH», «ORG», «VIS»