Scale Node – Вузол «Масштаб»#

Вузол «Масштаб» -- Scale node.

Масштабує текстурні координати зображення або текстуру.

Inputs – Уводи#

Color – Колір

Standard color input.

Scale – Масштаб

Величина масштабування координат по кожній з трьох осей.

Properties – Властивості#

Цей вузол наразі немає властивостей.

Outputs – Виводи#

Color – Колір

Стандартний вивід кольорів.