Introduction – Вступ

Ключі форм – shape keys – використовуються для деформування об’єктів у нові форми для анімації. В іншій термінології ключі форм можуть називатися «morph targets» – «цілями морфа» або «blend shapes» – «формами змішання».

Найпопулярніші випадки використання для ключів форм – анімація обличчя персонажа та підправлення і вдосконалення скелетної оснастки. Вони особливо корисні для моделювання органічних м’яких частин та м’язів, де існує необхідність для більшого контролю над результатною формою, ніж того, що може досягатися за допомогою комбінації обертання та масштабування.

Ключі форм можуть застосовуватися на типах об’єктів з вершинами, як сіть, крива, поверхня та решітка.

../../_images/animation_shape-keys_introduction_example.png

Приклад сіті із застосованими різними ключами форм.

Workflow – Робпотік

Ключі форм створюються на однойменній панелі Shape Keys panel, яка доступна у вкладці даних об’єкта Object Data властивостей Properties (наприклад, вкладка сіті Mesh для сітьових об’єктів).

Ключ форми модифікується шляхом вибирання ключа форми у цій панелі та потім переміщування вершин об’єкта у нову позицію в оглядвікні 3D Viewport.

Ця панель має керувальники, що впливають на поточне значення Value (вплив, вагомість) форми. Можна бачити форму в ізоляції або як вона комбінується з іншими.

Adding and Removing Vertices – Додавання та Вилучання Вершин

Неможливо додавати або вилучати вершини в ключ форми. Кількість вершин та спосіб їх з’єднання визначається сіттю, кривою, поверхнею або решіткою. Ключ форми просто записує позицію для кожної вершини, і тому форми завжди містять всі вершини об’єкта.

При додаванні вершини всі ключі форм запишуть її з позицією, в якій вона створена. У робочому режимі можна додавати та видаляти вершини після створення ключів форм, але краще залишити створення ключів форм на час, коли сіть закінчена або її топологія стабільна.

Adding Shape Keys – Додавання Ключів Форм

При додаванні нового ключа форми за допомогою кнопки + поруч зі списком нова форма буде копією форми Basis, незалежно від поточного результату, видимого в оглядвікні 3D Viewport.

При додаванні нового ключа форми з Specials ‣ New Shape from Mix – «Спеціальне > Нова Форма з Мішання», ця форма буде починатися з конфігурації вершин, що є видимою на той момент.

При здійсненні анімації обличчя за допомогою відносних ключів форм може бути корисним спершу створити ключ форми зі складною позою екстреми (наприклад, гнів або здивування), а потім розбити цю складну форму на компоненти, застосувавши тимчасову групу вершин до цієї складної форми та створивши копію за допомогою New Shape from Mix. Ця техніка допомагає зменшити конфлікти між різними ключами форм, які в іншому випадку продукують подвійний ефект.

Relative or Absolute Shape Keys – Відносні або Абсолютні Ключі Форм

Сіть (крива, поверхня або решітка) має стек ключів форм. Цей стек може бути за типом відносним Relative або абсолютним Absolute.

Relative – Відносно

Головно використовується для м’язів, суглобів кінцівок та лицьової анімації.

Кожна форма визначається відносно до Basis або іншого визначеного ключа форми.

Результатний ефект, видимий в оглядвікні 3D Viewport, що також називається Mix, є кумулятивним ефектом кожної форми з її поточним значенням. Починаючи з базисної Basis форми, результат отримується шляхом додавання виваженого відносного зсуву кожного форми до її орієнтирного ключа.

Value – Значення

Представляє вагомість змішання між ключем форми та його орієнтирним ключем.

Значення 0.0 означає вплив 100% орієнтирного ключа, а 1.0 – цього ключа форми. Blender може екстраполювати змішання між двома формами вище 1.0 та нижче 0.0.

Basis – Базис

Basis – це ім’я, дане першому (найбільш верхньому) ключеві у стеку.

Форма Basis представляє стан вершин об’єкта в їх оригінальній позиції. Вона не має жодних значень вагомості та не піддається ключуванню. Це стандартний орієнтирний ключ Reference Key при створенні інших форм.

Absolute – Абсолютно

Головно використовуються для деформування об’єктів у різні форми з часом.

Кожна форма визначає те, як форма об’єкта буде у час обчислення Evaluation Time, визначений в її Value.

Результатна форма або Mix – це інтерполяція попередньої та наступної форм, що дається поточним часом обчислення Evaluation Time.

Value – Значення

Представляє час обчислення Evaluation Time, на якому цей ключ форми буде активним.

Basis – Базис

Basis – це ім’я, дане першому (найбільш верхньому) ключеві у стеку.

Форма Basis представляє стан вершин об’єкта в їх оригінальній позиції.