Вузол «Щільність Точок» – Point Density Node

Вузол «Щільність Точок» -- Point Density.

The Point Density node is available in volume shaders, to render volumetric points for each particle or vertex of another object.

Inputs – Уводи

Vector – Вектор

Текстурна координата для відбору текстури; стандартно використовується глобальна позиція (вивід Position вузла Geometry), якщо цей роз’єм залишено ні з чим не з’єднаний.

Properties – Властивості

Дані Точок – Point Data

Звідки беруться точки.

Система Частинок – Particle System

Використовує позицію кожної частинки з вказаної системи частинок.

Вершини Об’єкта – Object Vertices

Використовує позицію кожної вершини з вказаного об’єкта.

Object – Об’єкт

Об’єкт або система частинок, з якого чи якої використовуються вершини або частинки.

Система Частинок – Particle System

Позиції частинок будуть використовуватися з такої системи.

Space – Простір

Система координат для розкладання точок.

World Space – Простір Світу:

Map each point exactly where the source particle or vertex is.

Простір Об’єкта – Object Space:

Припасовує точки з частинок/вершин джерела всередину габаритної коробки об’єкта за допомогою цієї текстури Point Density.

Radius – Радіус

Розмір точок.

Interpolation – Інтерполяція

Тип фільтрування текселя.

Closest – Найближче:

No interpolation, use nearest texel. Produces blocky looking points.

Linear – Лінеарно:

Інтерполює лінеарно між текселями, продукує м’які, округлі точки.

Cubic – Кубічно:

Use cubic falloff, producing very soft points. Useful when points are very densely packed.

Роздільність – Resolution

Розміри текстури, що містить дані точок.

Джерело Кольору – Color Source

Який атрибут системи частинок або сіті використовується для виводу кольору.

Джерела Кольору Частинок – Particle Color Sources
Вік Частинок – Particle Age:

Час життя, розкладений як інтенсивність 0.0 - 1.0.

Швидкість Частинок – Particle Speed:

Швидкість частинок (абсолютна величина скорості), розкладена як інтенсивність 0.0 - 1.0.

Скорість Частинок – Particle Velocity:

Скорість XYZ, розкладена на кольори RGB.

Джерела Кольору Вершини – Vertex Color Sources
Колір Вершин – Vertex Color:

Use a Color Attribute for coloring the point density texture.

Примітка

Color Attributes are defined per face corner. A single vertex can have as many different colors as faces it is part of. The actual color of the point density texture is averaged from all vertex corners.

Вагомість Вершини – Vertex Weight:

Використовує вагомості з групи вершин як значення інтенсивності.

Нормалі Вершин – Vertex Normals:

Використовує нормалі вершин з об’єктного простору як значення RGB.

Outputs – Виводи

Color – Колір

Вивід кольорів текстури.

Щільність – Density

Щільність об’єму.

Examples – Приклади

../../../_images/render_shader-nodes_textures_point-density_example.jpg

Об’єкт домену з текстурою Point Density, що використовує вершини з м’яча як точки.