Track – Відстеження

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Panel – Панель:

Object ‣ Track – «Об’єкт > Відстеження»

Ці засоби додають примус відстежування до вибраних об’єктів; цільовий об’єкт примусу буде активним об’єктом, який не матиме доданого примусу.

Clear Track – Зчистити Відстеження

Вилучає усі примуси відстеження – Damped Track, Track To та Lock Track – з вибраних об’єктів.

Clear and Keep Transformation (Clear Track) – Зчистити та Утримати Трансформацію (Зчистити Відстеження)

Вилучає усі Примуси Відстеження з вибраних об’єктів, зберігаючи фінальне трансформування, спричинене ними.