Noise Modifier – Модифікатор «Шум»#

Модифікатор Noise змінює значення однієї або більше властивостей штриха/точок, як: локація, сила, товщина або позиція текстури UV шляхом додання варійованих значень, що роблять лінію нестабільною та шумливою.

Випадкові значення можуть використовуватися для фактора шуму для більш яскравих ефектів.

Options – Опції#

../../../_images/grease-pencil_modifiers_deform_noise_panel.png

Модифікатор «Шум» – Noise.#

Position – Позиція

Strength of the noise effect over the point location.

Strength – Сила

Strength of the noise effect over the point strength (opacity).

Thickness – Товщина

Strength of the noise effect over the point thickness.

UV

Strength of the noise effect over the point UV rotation.

Noise Scale

Control the noise frequency scale.

Noise Offset

Moves the noise along the strokes.

Базис – Seed

Seed, використовуваний генератором псевдо-випадкових чисел.

Randomize – Рандомізація#

When enabled, the noise uses a random value over time.

Mode – Режим
Steps – Кроки:

New random value at defined steps.

Step – Крок

Кількість кадрів перед використанням нового випадкового значення.

Keyframes – Ключкадри:

New random value only on keyframes.

Influence – Вплив#

Дивіться Фільтри Впливу – Influence Filters.