Track Position Node – Вузол «Позиція Відстеження»

Вузол Track Position -- «Позиція Відстеження».

Вузол Track Position node використовується для повернення інформації про маркер відстежування у компонівник Compositor.

Inputs – Уводи

Цей вузол немає жодних увідних роз’ємів.

Properties – Властивості

Movie Clip – Відеокліп

Вживається для вибору блоку даних відеокліпу Movie Clip для використання, про керувальники дивіться Меню Блоку Даних – Data-Block Menu.

Tracking Object – Об’єкт Відстежування

Об’єкт камери для отримання з нього інформації про відстеження.

Track Name – Ім’я Відстеження

Ім’я відстеження для отримання з нього інформації про відстеження.

Position – Позиція

Яку позицію маркера використовувати для виводу.

Absolute – Абсолютно:

Виводить абсолютну позицію маркера.

Relative Start – Відносно Старту:

Виводить позиції маркера відносно першого маркера відстеження.

Relative Frame – Відносно Кадру:

Виводить позиції маркера відносно міток заданого кадру Frame.

Absolute Frame – Абсолютно Кадру:

Виводить абсолютні позиції маркера у заданому кадрі Frame.

Outputs – Виводи

X/Y

Локація маркера по X та Y.

Speed – Швидкість

Скорість маркера, вимірювана у пікселях на кадр. Це може використовуватися для підроблення таких ефектів, як розмив рухом, шляхом з’єднання його з вузлом Vector Blur – «Векторний Розмив».