Transform Cache Constraint – Примус «Кеш Трансформ»#

Примус Transform Cache Constraint використовується для передавання анімацій з Alembic або USD, зроблених на рівні матриці трансформацій (наприклад, тверді тіла або переміщення камер).

При імпортуванні файлу Alembic або USD примуси Transform Cache автоматично додаються до об’єктів за анімованими трансформами. Для сітей, що змінюються з часом (так звані деформувальні анімації), використовується модифікатор Mesh Sequence Cache modifier – «Кеш Послідовності Сіті».

Options – Опції#

../../../_images/animation_constraints_transform_transform-cache_panel.png

Transform Cache Constraint – Примус «Кеш Трансформ».#

Cache File – Файл Кешу

Меню блоку даних для вибору файлу формату Alembic або USD.

File Path – Шлях Файлу

Шлях до файлу Alembic або USD.

Sequence – Послідовність

Кеш розділений на серії файлів або ні.

Override Frame – Заміщення Кадру

Чи використовувати власний кадр для пошуку даних у файлі кешу замість використання поточного кадру сцени.

Значення Frame – це час, що використовується для проглядання даних у файлі кешу або для визначення того, що використовувати у послідовності файлів.

Frame Offset – Зсув Кадру

Віднімання від поточного кадру, що використовується для шукання даних у файлі кешу або для визначення, який файл використовувати у послідовності файлів.

Manual Scale – Масштаб Вручну

Значення, за яким збільшувати або зменшувати об’єкт відносно початку світу.

Velocity Attribute – Атрибут Скорості

Ім’я атрибута Alembic, що використовується для генерування даних розмиву рухом; стандартно, це .velocities, який є стандартом для більшості файлів Alembic.

Примітка

Опція Velocity Attribute є поточно лише для файлів Alembic.

Velocity Unit – Одиниця Скорості

Визначає, як вектори скорості інтерпретуються відносно до часу.

Frame – Кадр

Одиниця скорості була закодована у кадра і не потребує масштабуватися відносно частоти кадрів за секунду FPS сцени.

Second – Секунда

Одиниця скорості була закодована в секундах та потребує масштабуватися відносно частоти кадрів за секунди FPS (1 / FPS) сцени.

Примітка

Опція Velocity Unit є поточно лише для файлів Alembic.

Object Path – Шлях Об’єкта

Шлях до об’єкта Alembic або USD всередині архіву або сцени.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який цей примус має на об’єкт. Дивіться докладніше common constraint properties.