Introduction – Вступ

After animating some property in Blender using keyframes you can edit their corresponding curves. When something is «animated», it changes over time. This curve is shown as something called an F-Curve. Basically what an F-Curve does is an interpolation between two animated properties. In Blender, animating an object means changing one of its properties, such as the object’s location, or its scale.

Як уже згадувалося, фундаментальною одиницею часу у Blender є «кадр», «frame», який зазвичай триває лише частку секунди, залежно від частоти кадрів, frame rate сцени. Оскільки анімація складається з приростальних змін, що охоплюють кілька кадрів, то зазвичай ці властивості не модифікуються вручну кадр за кадром, тому що:

  • Це може тривати віки!

  • Може бути дуже важко отримати плавні варіації властивості (допоки ви обчислите математичні функції та уведете точне значення для кожного кадру, то зможете збожеволіти).

Через це майже уся безпосередня анімація робиться за допомогою інтерполяції – interpolation.

Ідея проста: ви визначаєте кілька ключових кадрів або, коротше, ключкадрів – Keyframes, які знаходяться один від одного через кілька кадрів. Між цими ключкадрами значення властивостей обчислюються (інтерполюються) самим Blender та ним заповнюються. Таким чином, завантаженість аніматорів суттєво зменшується.

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_f-curves-concept.png

Приклад інтерполяції.

Наприклад, якщо ви маєте:

  • Керувальну точку зі значенням 0 у кадрі 0,

  • іншу керувальну точку зі значенням 10 у кадрі 25,

  • і ви використовуєте лінеарну інтерполяцію, то, у кадрі 5 отримуєте значення 2.

Те саме стосується всіх проміжних кадрів: всього лише з двома точками ви отримуєте плавне збільшення від (0 до 10) вздовж 25 кадрів. Очевидно, якщо ви хочете, щоб кадр 15 мав значення 9, вам доведеться додати ще одну керувальну точку (або ключкадр)…

Direction of Time – Напрямок Часу

Although F-Curves are very similar to Bézier – Безьє, there are some important differences.

З очевидних причин, властивість, представлена кривою, не може мати більше, ніж одне значення у певний момент, звідси:

  • Коли ви переміщуєте керувальну точку попереду керувальної точки, яка раніше була попереду точки, яку ви переміщуєте, то ці дві керувальні точки змінюють свій порядок на відредагованій кривій, щоб уникнути повернення кривої в часі.

  • For the above reason, it is impossible to have a closed F-Curve.

Перемикання порядку двох керувальних точок: крива не може йти назад у часі!
../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_moving1.png

Перед переміщенням другого ключкадру.

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_moving2.png

Після переміщенням другого ключкадру.