Модифікатори Ф-Кривих – F-Curve Modifiers

Орієнтир – Reference

Панель – Panel

«регіон Бічносмуги > Модифікатори > Модифікатори» – Sidebar region ‣ Modifiers ‣ Modifiers

Модифікатори Ф-Кривих подібні до модифікаторів об’єктів у тому, що вони додають не-руйнівні ефекти, що можуть наладнуватися у будь-який час та нашаровуватися для створення складніших ефектів. Like object modifiers, F-curve modifiers are evaluated from the top down. In other words, the top modifier is calculated first and consequent modifiers are calculated in order. Modifiers can be moved by dragging the modifier box from the top right.

Modifiers can be muted or hidden by toggling the checkbox in the modifier’s panel header. They can be removed using the delete button in the modifier’s panel header.

Додання Модифікатора – Adding a Modifier

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_sidebar_modifiers_panel.png

Панель «Модифікатори» – Modifiers.

The F-curve modifier panel is located in the Sidebar region. Select a curve by selecting one of its curve points, or by selecting the channel list. Click on the Add Modifier menu to select a modifier.

Типи Модифікаторів – Types of Modifiers

Generator Modifier

Generator creates a polynomial function. These are basic mathematical formulas that represent lines, parabolas, and other more complex curves, depending on the values used.

Режим – Mode

Method used to represent the equation.

Expanded Polynomial

Equation in the form \(y = x^1 + x^2 + ... + x^n\).

Factorized Polynomial

Equation in the form \(y = (Ax + B)(Cx + D)\).

Additive – Доповнення

Ця опція спричиняє, що значення модифікатора для кривої будуть накладатися, а не заміщуватися більш пізніше доданими, як це стандартно передбачено.

Order – Порядок

Specify the order of the polynomial, or the highest power of X for this polynomial. (Number of coefficients: 1.)

Change the Coefficient values to reshape the curve.

Дивись також

The Wikipedia Page for more information on polynomials.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-curve.

Restrict Frame Range

Старт/Кінець – Start/End

The frame on which the modifier’s effect starts/ends.

Blend In, Out

The number of frames, relative the start/end values above, the modifier takes to fade in/out.

Built-in Function Modifier

These are additional formulas, each with the same options to control their shape. Consult mathematics reference for more detailed information on each function:

Type – Тип

The built-in function to use.

Sine – Синус

Sine.

Cosine – Косинус

Cosine.

Tangent – Тангенс

Tangent.

Square Root – Квадратний Корінь

Квадратний корінь зі значення.

Натуральний Логарифм – Natural Logarithm

The natural log of the value.

Normalized Sine

\(sin(x)/x\).

Additive – Доповнення

Ця опція спричиняє, що значення модифікатора для кривої будуть накладатися, а не заміщуватися більш пізніше доданими, як це стандартно передбачено.

Амплітуда – Amplitude

Наладнує масштабування по Y.

Фазовий Множник – Phase Multiplier

Наладнує масштабування по X.

Фазовий Зсув – Phase Offset

Наладнує зсув по X.

Зсув Значення – Value Offset

Наладнує зсув по Y.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-curve.

Restrict Frame Range

Старт/Кінець – Start/End

The frame on which the modifier’s effect starts/ends.

Blend In, Out

The number of frames, relative the start/end values above, the modifier takes to fade in/out.

Envelope Modifier

Дозволяє вам наладнувати форму кривої у цілому за допомогою керувальних точок.

Орієнтир – Reference

Задає значення Y для оболонки, навколо якого все центрується.

Min – Мін

Нижнє значення відстані від Орієнтувального Значення – Reference Value для стандартного впливу 1:1.

Max – Макс

Верхнє значення відстані від Орієнтувального Значення – Reference Value для стандартного впливу 1:1.

Add Control Point

Add a set of control points. They will be created at the current frame.

Вказування – Point
Frame – Кадр

Задає номер кадру для керувальної точки.

Min – Мін

Визначає нижню позицію керувальної точки.

Max – Макс

Визначає верхню позицію керувальної точки.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-curve.

Restrict Frame Range

Старт/Кінець – Start/End

The frame on which the modifier’s effect starts/ends.

Blend In, Out

The number of frames, relative the start/end values above, the modifier takes to fade in/out.

Cycles Modifier

Cycles allows you add cyclic motion to a curve that has two or more control points. The options can be set for before and after the curve.

Примітка

The Cycles Modifier can only be the first modifier.

Before/After Mode
No Cycles

Do not repeat curve data before/after.

Повтор Руху – Repeat Motion

Повторює дані кривої, зберігаючи їх значення у кожному циклі.

Повтор зі Зсувом – Repeat with Offset

Повторює дані кривої, але зсуває значення першої точки у значення останньої точки кожного циклу.

Повтор Дзеркально – Repeat Mirrored

Кожен цикл даних кривої перевертається уздовж осі X.

Рахунок – Count

Set the number of times to cycle the data. A value of 0 cycles the data infinitely.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-curve.

Restrict Frame Range

Старт/Кінець – Start/End

The frame on which the modifier’s effect starts/ends.

Blend In, Out

The number of frames, relative the start/end values above, the modifier takes to fade in/out.

Тривіально Зациклені Криві – Trivially Cyclic Curves

Коли Режим Циклу – Cycle Mode для обох урешті-решт задано як «Повтор Руху» – Repeat Motion або «Повтор зі Зсувом» – Repeat with Offset і жодні інші опції модифікатора не змінені відносно їх стандарту, визначається простий безкінечний цикл.

Цей спеціальний випадок отримує деяку додаткову підтримку для інших областей Blender’а:

  • Розміщення автоматичного держака Безьє знає про цей цикл та наладнує досягнення плавного переходу.

  • Опція «Ключування з Обізнаністю про Зацикленість» – Cycle-Aware Keying може бути увімкнена для врахування цього циклу при вставлянні нових ключкадрів.

Модифікатор «Шум» – Noise Modifier

Modifies the curve with a noise formula. This is useful for creating subtle or extreme randomness to animated movements, like camera shake.

Тип Змішання – Blend Type
Replace – Заміна

Додає діапазон функції шуму -0.5 до 0.5 на значення кривої.

Add – Додання

Додає діапазон функції шуму 0 до 1 на значення кривої.

Subtract – Відняття

Віднімає діапазон функції шуму 0 до 1 від значень кривої.

Multiply – Множення

Множить діапазон функції шуму 0 до 1 на значення кривої.

Масштаб – Scale

Adjust the overall size of the noise. Values further from 0 give less frequent noise.

Strength – Сила

Наладнує масштабування Y функції шуму.

Offset – Зсув

Зсуває шум у часі.

Фаза – Phase

Наладнує базис випадковості шуму.

Глибина – Depth

Наладнує деталізацію функції шуму.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-curve.

Restrict Frame Range

Старт/Кінець – Start/End

The frame on which the modifier’s effect starts/ends.

Blend In, Out

The number of frames, relative the start/end values above, the modifier takes to fade in/out.

Limits Modifier

Лімітує значення кривої визначеними діапазонами по X та Y.

Minimum X, Y

Обрізає криву у кадрах цих діапазонів та задає мінімальне значення у цих точках.

Minimum X, Y

Усікає значення кривої цим діапазоном.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-curve.

Restrict Frame Range

Старт/Кінець – Start/End

The frame on which the modifier’s effect starts/ends.

Blend In, Out

The number of frames, relative the start/end values above, the modifier takes to fade in/out.

Stepped Interpolation Modifier

Надає кривій ступінчастий вигляд, округлюючи значення вниз у межах певного діапазону кадрів.

Розмір Кроку – Step Size

Визначає кількість кадрів для утримування кожного значення.

Offset – Зсув

Reference number of frames before frames get held. Use to get hold for (1-3) vs (5-7) holding patterns.

Стартовий Кадр – Start Frame

Змушує модифікатор діяти тільки після цього «стартового» кадру.

Кінцевий Кадр – End Frame

Змушує модифікатор діяти тільки до цього «кінцевого» кадру.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-curve.

Restrict Frame Range

Старт/Кінець – Start/End

The frame on which the modifier’s effect starts/ends.

Blend In, Out

The number of frames, relative the start/end values above, the modifier takes to fade in/out.