F-Curve Modifiers – Модифікатори Ф-Кривих

Reference – Довідка

Panel – Панель:

Sidebar region ‣ Modifiers ‣ Modifiers – «регіон Бічносмуги > Модифікатори > Модифікатори»

F-Curve modifiers are similar to object modifiers, in that they add non-destructive effects, that can be adjusted at any time, and layered to create more complex effects. Like object modifiers, F-Curve modifiers are evaluated from the top down. In other words, the top modifier is calculated first and consequent modifiers are calculated in order. Modifiers can be moved by dragging the modifier box from the top right.

Interface – Інтерфейс

Name – Ім’я

By default modifiers are named by their function, however, the name can be changed by double clicking the name.

Mute – Приглушення

Modifiers can be muted or hidden by toggling the checkbox in the modifier’s panel header.

Видалення – Delete

Modifiers can be removed using the delete button in the modifier’s panel header.

Adding a Modifier – Додання Модифікатора

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_sidebar_modifiers_panel.png

Панель Modifiers – «Модифікатори».

The F-Curve modifier panel is located in the Sidebar region. Select a curve by selecting one of its curve points, or by selecting the channel list. Click on the Add Modifier menu to select a modifier.

Types of Modifiers – Типи Модифікаторів

Generator Modifier – Модифікатор «Генератор»

Генератор створює поліноміальну функцію. Це базові математичні формули, які представляють лінії, параболи та інші складніші криві залежно від використовуваних значень.

Mode – Режим

Використовуваний метод для представлення рівняння.

Expanded Polynomial – Розгорнуте Поліноміальне:

Рівняння у формі \(y = x^1 + x^2 + ... + x^n\).

Factorized Polynomial – Факторизоване Поліноміальне:

Рівняння у формі \(y = (Ax + B)(Cx + D)\).

Additive – Доповнення

Ця опція спричиняє, що значення модифікатора для кривої будуть накладатися, а не заміщуватися більш пізніше доданими, як це стандартно передбачено.

Order – Порядок

Визначається порядок полінома або найвищий степінь від X для цього полінома. (Кількість коефіцієнтів: 1.)

Змінюйте значення Coefficient для переформування кривої.

Дивись також

Сторінка Wikipedia Page для отримання додаткової інформації про поліноми.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-Curve.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.

Built-in Function Modifier – Модифікатор «Вбудована Функція»

Це додаткові формули, кожна з яких має однакові опції для керування формою. Проконсультуйтеся з довідником з математики щодо детальнішої інформації про кожну функцію:

Type – Тип

Вбудована функція для використання.

Sine – Синус:

Sine.

Cosine – Косинус:

Cosine.

Tangent – Тангенс:

Tangent.

Square Root – Квадратний Корінь:

Квадратний корінь зі значення.

Natural Logarithm – Натуральний Логарифм:

Натуральний логарифм значення.

Normalized Sine – Нормалізований Синус:

\(sin(x)/x\).

Additive – Доповнення

Ця опція спричиняє, що значення модифікатора для кривої будуть накладатися, а не заміщуватися більш пізніше доданими, як це стандартно передбачено.

Amplitude – Амплітуда

Наладнує масштабування по Y.

Phase Multiplier – Фазовий Множник

Наладнує масштабування по X.

Phase Offset – Фазовий Зсув

Наладнує зсув по X.

Value Offset – Зсув Значення

Наладнує зсув по Y.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-Curve.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.

Envelope Modifier – Модифікатор «Оболонка»

Дозволяє вам наладнувати форму кривої у цілому за допомогою керувальних точок.

Reference – Довідка

Задає значення Y для оболонки, навколо якого все центрується.

Min – Мін

Нижнє значення відстані від орієнтирного значення Reference Value для стандартного впливу 1:1.

Max – Макс

Верхнє значення відстані від орієнтирного значення Reference Value для стандартного впливу 1:1.

Add Control Point – Додання Керувальної Точки

Додання набору керувальних точок. Вони будуть створені в поточному кадрі.

Вказування – Point
Frame – Кадр

Задається номер кадру для керувальної точки.

Min – Мін

Визначає нижню позицію керувальної точки.

Max – Макс

Визначає верхню позицію керувальної точки.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-Curve.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.

Cycles Modifier – Модифікатор «Цикли»

Cycles дозволяє вам додавати циклічний рух для кривої, що має дві або більше керувальних точок. Опції можуть задаватися для стану перед і після кривої.

Примітка

Модифікатор Cycles може бути лише першим модифікатором у стеку.

Before/After Mode – Режим Перед/Після
No Cycles – Нема Циклів:

Дані кривої не повторюються перед/після.

Repeat Motion – Повтор Руху:

Повторює дані кривої, зберігаючи їх значення у кожному циклі.

Repeat with Offset – Повтор зі Зсувом:

Повторює дані кривої, але зсуває значення першої точки у значення останньої точки кожного циклу.

Repeat Mirrored – Повтор Дзеркально:

Кожен цикл даних кривої перевертається уздовж осі X.

Count – Рахунок

Задання кількості разів для зациклення даних. Значення 0 зациклює дані безконечно.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-Curve.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.

Trivially Cyclic Curves – Тривіально Циклічні Криві

Коли режим циклу Cycle Mode для обох урешті-решт задано як Repeat Motion – «Повтор Руху» або Repeat with Offset – «Повтор зі Зсувом» і жодні інші опції модифікатора не змінені відносно їх стандарту, визначається простий безконечний цикл.

Цей спеціальний випадок отримує деяку додаткову підтримку для інших областей Blender’а:

  • Розміщення автоматичного держака Безьє знає про цей цикл та наладнує досягнення плавного переходу.

  • Опція Cycle-Aware Keying – «Ключування з Обізнаністю про Зацикленість» може бути увімкнена для врахування цього циклу при вставлянні нових ключкадрів.

Noise Modifier – Модифікатор «Шум»

Модифікує криву за допомогою формули шуму. Це корисно для створення тонкої або надзвичайної випадковості анімованих рухів, як-от тремтіння камери.

Blend Type – Тип Змішання
Replace – Заміна:

Додає діапазон функції шуму -0.5 до 0.5 на значення кривої.

Add – Додання:

Додає діапазон функції шуму 0 до 1 на значення кривої.

Subtract – Відняття:

Віднімає діапазон функції шуму 0 до 1 від значень кривої.

Multiply – Множення:

Множить діапазон функції шуму 0 до 1 на значення кривої.

Scale – Масштаб

Наладження загального розміру шуму. Значення далі від 0 дають менш частий шум.

Strength – Сила

Наладнує масштабування Y функції шуму.

Offset – Зсув

Зсуває шум у часі.

Phase – Фаза

Наладнує базис випадковості шуму.

Depth – Глибина

Наладнує деталізацію функції шуму.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-Curve.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.

Limits Modifier – Модифікатор «Ліміти»

Лімітування значення кривої визначеними діапазонами по X та Y.

Minimum, Maximum X

Обрізає криву у кадрах цих діапазонів та задає мінімальне значення у цих точках.

Minimum, Maximum Y

Усікає значення кривої цим діапазоном.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-Curve.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.

Stepped Interpolation Modifier – Модифікатор «Покрокова Інтерполяція»

Надає кривій ступеневий вигляд, округлюючи значення вниз у межах певного діапазону кадрів.

Step Size – Розмір Кроку

Визначає кількість кадрів для утримування кожного значення.

Offset – Зсув

Орієнтирна кількість кадрів перед утриманням кадрів. Використовуйте для утримання шаблони (1-3) проти (5-7).

Start Frame – Кадр Старту

Обмеження модифікатора діяти тільки після цього «стартового» кадру.

End Frame – Кадр Кінця

Обмеження модифікатора діяти тільки до цього «кінцевого» кадру.

Influence – Вплив

Controls the percentage of affect the modifier has on the F-Curve.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.