Меню «Нарисний Олівець» – Grease Pencil Menu#

Transform – Трансформа#

Штрихи можуть бути редаговані шляхом трансформування локацій штрихів.

Move, Rotate & Scale#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Tool – Засіб:

Toolbar ‣ Move, Rotate, Scale

Menu – Меню:

Grease Pencil ‣ Transform ‣ Move, Rotate, Scale

Shortcut – Шоткат:

G, R, S

Like other elements in Blender, points and strokes can be moved G, rotated R or scaled S as described in the Basic Transformations section. When in Edit Mode, Proportional Editing is also available for the transformation actions.

Підхоплювання Трансформ – Transform Snapping#

Basic move, rotate and scale transformations for selected points/strokes. See Move, Rotate, Scale Basics for more information.

Tools – Засоби#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Нарисний Олівець > Трансформа» – Grease Pencil ‣ Transform

Tool – Засіб:

«Засобосмуга > Згин/Косування» – Toolbar ‣ Bend/Shear

Засоби трансформи «Згин» – Bend, «Косування» – Shear, «До Сфери» – To Sphere, «Видавлення» – Extrude та «Стискання Розтискання» –Shrink Fatten описуються у секції Editing tools.

Mirror – Дзеркалення#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Нарисний Олівець > Дзеркалення» – Grease Pencil ‣ Mirror

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-M

The Mirror tool is also available, behaving exactly the same as with mesh vertices.

Snap – Підхоп#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Нарисний Олівець > Підхоп» – Grease Pencil ‣ Snap

Shortcut – Шоткат:

Shift-S

Mesh snapping also works with Grease Pencil components.

Активний Шар – Active Layer#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Режим Редагування – Edit Mode, Режим Рисування – Draw Mode

Menu – Меню:

Grease Pencil ‣ Active Layer

Shortcut – Шоткат:

Y

Select the active layer.

Animation – Анімація#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Режим Редагування – Edit Mode, Режим Рисування – Draw Mode

Menu – Меню:

«Нарисний Олівець > Анімація» – Grease Pencil ‣ Animation

Shortcut – Шоткат:

I

Засоби анімації штрихів описуються у секції Animation.

Interpolation – Інтерполяція#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Режим Редагування – Edit Mode, Режим Рисування – Draw Mode

Menu – Меню:

«Нарисний Олівець > Інтерполяція» – Grease Pencil ‣ Interpolation

Засоби анімації штрихів описуються у секції Animation.

Duplicate – Дублювання#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Нарисний Олівець > Дублювання» – Grease Pencil ‣ Duplicate

Shortcut – Шоткат:

Shift-D

Дублює вибрані елементи без створення будь-яких з’єднань з рештою штрихів (на відміну від Extrude, наприклад), та поміщає дублікат у локацію оригінальних елементів.

Split – Розділ#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Нарисний Олівець > Розділення» – Grease Pencil ‣ Split

Shortcut – Шоткат:

V

Splits (disconnects) the selected points from the rest of the stroke. The separated points are left exactly at the same position as the original points but they belong to a new stroke.

Copy – Копія#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Нарисний Олівець > Копіювання» – Grease Pencil ‣ Copy

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-C

Копіюються вибрані точки/штрихи у буфер обміну.

Paste & Paste by Layer#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Нарисний Олівець > Вставлення» – Grease Pencil ‣ Paste, «Нарисний Олівець > Вставити за Шаром» – Grease Pencil ‣ Paste by Layer

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-V

Type – Тип
Вставити в Активне – Paste to Active

Pastes the points/strokes copied from the clipboard into the active layer. This is the default behavior and the mode used when using Grease Pencil ‣ Paste.

Вставити за Шаром – Paste by Layer

Вставляє скопійовані точки/штрихи з буфера обміну в шар, з якого вони були скопійовані.

Відокремлення – Separate#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Grease Pencil ‣ Separate

Shortcut – Шоткат:

P

Separate the selected elements into a new Grease Pencil object.

Вибрані Точки – Selected Points

Separate the selected points into a new object.

Вибрані Штрихи – Selected Strokes

Separate the selected strokes into a new object. If one point of a stroke is selected, the entire stroke will be separated.

Активний Шар – Active Layer

Separate all the strokes in the active layer into a new object. Дивіться детальніше 2D Layers.

Вичищення – Clean Up#

Ці засоби допомагають вичищати дегенеративну геометрію на штрихах.

Штрихи Рубежів – Boundary Strokes#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Grease Pencil ‣ Clean Up ‣ Boundary Strokes

Removes boundary strokes used by the Fill tool. See Fill tool for more information.

Mode – Режим
Лише Активний Кадр – Active Frame Only

Вилучає штрихи рубежів з поточного кадру.

All Frames

Вилучає штрихи рубежів з усіх кадрів.

Boundary Strokes All Frames#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Grease Pencil ‣ Clean Up ‣ Boundary Strokes all Frames

Same as Boundary Strokes but Mode is set to All Frames.

Видалити Незв’язані Точки – Delete Loose Points#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Нарисний Олівець > Вичищення > Видалити Незв’язані Точки» – Grease Pencil ‣ Clean Up ‣ Delete Loose Points

Вилучає нез’єднані ні з чим точки.

Злити за Відстанню – Merge by Distance#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Нарисний Олівець > Вичищення > Злити за Відстанню» – Grease Pencil ‣ Clean Up ‣ Merge by Distance

Merge by Distance is a useful tool to simplify a stroke by merging the selected points that are closer than a specified distance to each other. Note, unless using Unselected, selected points must be contiguous, else they will not be merged.

Відстань Злиття – Merge Distance

Задає поріг відстані для зливання точок.

Невибране

Allows points in selection to be merged with unselected points. When disabled, selected points will only be merged with other selected ones.

Delete Duplicate Frames#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Grease Pencil ‣ Clean Up ‣ Delete Duplicate Frames

Removes any duplicate keyframes.

Reproject#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Grease Pencil ‣ Clean Up ‣ Reproject

Sometimes you may have drawn strokes unintentionally in different locations in the 3D space but they look right from a certain plane or from the camera view. You can use Reproject to flatten all the selected strokes from a certain viewpoint.

Reprojected Type
Front – Спереду:

Перепроектовуються вибрані штрихи на площину переду (XZ).

Збоку – Side:

Перепроектовуються вибрані штрихи на площину боку (YZ).

Top – Зверху:

Перепроектовуються вибрані штрихи на площину верху (XY).

View – Огляд:

Перепроектовуються вибрані штрихи на поточний огляд.

Surface – Поверхня:

Перепроектовуються вибрані штрихи на поверхні сітей.

Cursor – Курсор:

Перепроектовуються вибрані штрихи на обертання 3D курсора.

Surface Offset

When Surface Mode is activated controls the stroke offset from the object.

Утримати Оригінал – Keep Original

Maintains the original strokes after applying the tool.

../../../_images/grease-pencil_modes_edit_grease-pencil-menu_reproject-strokes-1.png

Оригінальне рисування з огляду спереду.#

../../../_images/grease-pencil_modes_edit_grease-pencil-menu_reproject-strokes-2.png

Оригінальне рисування у 3D Viewport.#

../../../_images/grease-pencil_modes_edit_grease-pencil-menu_reproject-strokes-3.png

Штрихи перепроектовані на площину переду для виправлення неузгодженості штрихів.#

../../../_images/grease-pencil_modes_edit_grease-pencil-menu_reproject-strokes-1.png

Рисування після операції перепроекції з огляду спереду.#

Recalculate Geometry#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode and Draw Mode

Menu – Меню:

Grease Pencil ‣ Clean Up ‣ Recalculate Geometry

This operator updates all internal geometry data. It is not intended that you will have to use this operator but it can help in cases where strokes are drawn in a strange way or when you opened an old file.

Видалення – Delete#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Нарисний Олівець > Видалення» – Grease Pencil ‣ Delete

Shortcut – Шоткат:

X, Delete, Ctrl-X

Опції спливного меню для Стирання:

Points – Точки

Deletes the selected points. When only one point remains, there is no more visible stroke, and when all points are deleted, the stroke itself is deleted.

Штрихи – Strokes

Видаляє всі штрихи, яким належать вибрані точки.

Frames – Кадри

Видаляє усі штрихи у поточному кадрі та у поточному шарі/каналі.

Розчинення – Dissolve Ctrl-X

Deletes the selected points without splitting the stroke. The remaining points in the strokes stay connected.

Розчинення між – Dissolve between Ctrl-X

Deletes all the points between the selected points without splitting the stroke. The remaining points in the strokes stay connected.

Розчинити Невибране – Dissolve Unselect Ctrl-X

Deletes all the points that are not selected in the stroke without splitting the stroke. The remaining points in the strokes stay connected.

Видалити Усі Активні Кадри – Delete All Active Frames

Видаляє усі штрихи у поточному кадрі у всіх шарах/каналах.