Вичищення – Clean Up#

Ці засоби допомагають вичищати дегенеративну геометрію та заповнювати відсутні області сіті.

Спростити Геометрію – Decimate Geometry#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Вичищення > Спростити Геометрію» – Mesh ‣ Clean up ‣ Decimate Geometry

Засіб «Спростити Геометрію» – Decimate Geometry дозволяє вам скорочувати рахунок вершин/граней сіті з мінімальними змінами її форми.

Ratio – Пропорція

Пропорція трикутників, до якої скоротити.

Vertex Group – Група Вершин

Використовує активну групу вершин як вплив.

Weight – Вагомість

Сила групи вершин.

Invert – Інверт

Інвертує групу вершин.

Симетрія – Symmetry

Підтримує симетрію по осях X, Y або Z.

Дивись також

Цей засіб працює подібно до модифікатора «Спрощення» – Decimate Modifier.

Заповнити Отвори – Fill Holes#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Вичищення > Заповнити Отвори» – Mesh ‣ Clean up ‣ Fill Holes

Цей засіб може брати велике вибрання, виявляти отвори у сіті та заповняти їх.

Він відрізняється від оператора створення граней трьома важливими аспектами:

  1. Отвори виявляються автоматизовано, так що відсутня необхідність вручну знаходити та вибирати ребра навколо отворів.

  2. Отвори можуть мати ліміт на кількість сторін (так, наприклад, можуть заповнюватися тільки чотирибічники або трибічники).

  3. Mesh data is copied from surrounding geometry (UVs, Color Attributes, multi-res, all layers), since manually creating this data is very time-consuming.

Зробити Грані Площинними – Make Planar Faces#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Вичищення > Зробити Грані Площинними» – Mesh ‣ Clean up ‣ Make Planar Faces

The Make Planar Faces iteratively flattens faces. This can happen with faces over three vertices and it is a common convention that faces should be kept planar.

Factor – Фактор

Відстань для переміщення вершин при кожному повторі.

Iterations – Ітерації

Кількість разів повтору цієї операції.

Розділити Не-Площинні Грані – Split Non-Planar Faces#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Вичищення > Розділити Не-Площинні Грані» – Mesh ‣ Clean up ‣ Split Non-Planar Faces

Цей засіб дозволяє запобігати неоднозначним ділянкам геометрії, розділяючи не-площинні грані, коли вони зігнуті на величину, що виходить за заданий ліміт.

Розділити Угнуті Грані – Split Concave Faces#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Вичищення > Розділити Угнуті Грані» – Mesh ‣ Clean up ‣ Split Concave Faces

This tool can be used to convert any Concave Face to convex by splitting the concave into two or more convex faces.

Delete Loose#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Вичищення > Видалити Незв’язане» – Mesh ‣ Clean up ‣ Delete Loose

Цей засіб вилучає ні з чим не з’єднані вершини та ребра (факультативно грані).

Розчинити Дегенеративне – Degenerate Dissolve#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Вичищення > Розчинити Дегенеративне» – Mesh ‣ Clean up ‣ Degenerate Dissolve

Цей засіб стягує / вилучає геометрію, яку ви типово не хочете.

  • Ребра без довжини.

  • Грані без площі (грані в одні точці або тонкі грані).

  • Кутки граней без площі.

Злити за Відстанню – Merge by Distance#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Vertex ‣ Merge by Distance, Context Menu ‣ Merge by Distance

Merge by Distance is a useful tool to simplify a mesh by merging the selected vertices that are closer than a specified distance to each other. An alternative way to simplify a mesh is to use the Decimate Modifier.

Відстань Злиття – Merge Distance

Sets the distance threshold for merging vertices.

Невибране

Allows vertices in the selection to be merged with unselected vertices. When disabled, selected vertices will only be merged with other selected ones.